VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

2010-04-16

Konkurs podobnie jak w latach poprzednich, podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i centralny.

Temat konkursu: ,,CZTERY PORY ROKU”


Termin składania prac konkursowych na etap wojewódzki do dnia 20.05.2010 r.

Na adres: Oddział Wielkopolski PFRON 60-573 Poznań, ul Lindego 4 - z dopiskiem na kopercie ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2008”

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w Oddziale Wielkopolskim
Izabella Sell tel. 61 666 46 617; centrala 61 666 46 600; Izabella_Sell@pfron.org.pl

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego – 19.06.2010 r.

Informujemy, że Regulamin Konkursu udostępniony jest na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce ,,INFORMACJE – AKTUALNOŚCI - KONKURSY 2010” oraz ,,programy PFRON”.

Dyrektor Oddziału
Wielkopolskiego PFRON
Ferdynand Łukanowski

Starostwo Powiatowe