Powiat dla kultury

2010-03-29

Celem konkursu było wsparcie lub powierzenie, uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

Załącznik:
Starostwo Powiatowe