Co dalej absolwencie?

2010-03-25

Honorowy patronat nad tym ważnym wydarzeniem promocyjno – edukacyjnym objął rektor GWSHM prof. Lechosław Gawrecki oraz starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Targi, jak niemal co roku, są zlokalizowane w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele organizatorów przybliżyli ich ideę i celowość funkcjonowania. Dyrektor naukowy CEG prof. Leszek Mrozewicz podkreślił konieczność budowania wizerunku Gniezna jako samodzielnego miasta akademickiego, prorektor GWSHM „Milenium” dr Klaudiusz Święcicki zaznaczył, że rozwój Gniezna jako ośrodka akademickiego nie byłby możliwy, gdyby nie znakomita współpraca między gnieźnieńskimi uczelniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Inwestowanie w naukę – mówił prof. Mrozewicz – przekłada się na rozwój gospodarczy miasta. Każdy student w Gnieźnie pozyskuje 3 dodatkowe etaty pracy dla mieszkańców. Taki jest miedzy innymi cel targów – pozyskać jak największą liczbę studentów i uczniów, dać szansę placówkom oświatowym, młodzieży i miastu.

Uroczystego otwarcia tegorocznej edycji Targów dokonał członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Wojciech Krawczyk. Witając gości, wśród których nie zabrakło parlamentarzystów, radnych i dyrektorów placówek różnego typu, w swoim wystąpieniu nawiązał do wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi żyjącymi w społeczeństwie informatycznym: - Tempo przemian nakazuje nam proces kształcenia ustawicznego i ciągłą ewaluację szkoły. To dlatego tak energicznie zabiegaliśmy o dotacje unijne na cele oświatowe i zarezerwowaliśmy w budżecie pieniądze na ten cel. Jesteśmy bowiem świadomi, że tylko dobrze wykształcone społeczeństwo, światłe i otwarte, może konkurować na światowym rynku, walcząc o lepszą przyszłość nas wszystkich. Postawiliśmy na zmianę wizerunku naszych szkół. Władze powiatu, gnieźnieńskich wyższych uczelni, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, a także nauczyciele są przekonani, że kreatywność i przedsiębiorczość to cechy, które można posiadać z natury, ale są to także umiejętności, które można nabyć, rozwijać i modelować. Temu celowi podporządkowane są działania zarówno starostwa powiatowego, jak i wszystkich podmiotów decydujących o kształcie oświaty w Gnieźnie. Wierzymy, że spośród przedstawionej oferty każdy młody człowiek może wybrać atrakcyjny dla siebie wariant. Dlatego warto skorzystać z oferty edukacyjnej proponowanej przez wystawców tegorocznych Targów.

Dzisiejszy dzień targowych prezentacji adresowany był głównie do tegorocznych maturzystów, którzy spośród 24 ofert mogli wybrać interesującą dla siebie propozycję. Jutro swoją ofertę zaprezentują szkoły ponadgimnazjalne – 17 placówek – a odbiorcami będą absolwenci gimnazjum. Stoiska wystawowe zwracały uwagę pomysłowością, żywą kolorystyką i … atrakcyjnymi upominkami. Wykład „Wybory – faktory, wskaźniki, czynniki” wspomagany prezentacją multimedialną, wygłoszony przez doradcę zawodowego, pozwolił na realizację motywu przewodniego tegorocznych Targów - „Twoja przyszłość w Twoich rękach”, z pewnością też uświadomił młodemu odbiorcy skutki jego decyzji edukacyjnych.Starostwo Powiatowe