Inauguracja Gnieźnieńskiego Festiwalu Nauki i Kultury

2010-03-15

Cele i działania festiwalowe skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale także mieszkańców Gniezna i okolic, przedstawiła czuwająca nad całością przedsięwzięcia Ewa Ortarzewska, metodyczka nauczania języka polskiego. Witający gości festiwalowych – parlamentarzystów, starostę i wicestarostę gnieźnieńskiego, przedstawicieli środowisk kościelnych, dyrektorów placówek oświatowych - i uczestników, prof. Grzegorz Łukomski podkreślił, że od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie rozumienie świata i umiejętność działania w nim młodzieży.

Pierwszym akcentem festiwalowej gali było wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe laureatom konkursu fotograficznego „Gniezno w obiektywie pokoleń”. Jury przyznało obok nagród regulaminowych także wyróżnienie specjalne. Nagrody z rąk starosty Krzysztofa Ostrowskiego odebrali:

  1. Andrzej Krzywiński – uczeń SOSW nr 2
  2. Pan Jerzy Gozdowski
  3. Pan Marian Zieliński
  4. Pani Aleksandra Przybylska.

Dokonując oficjalnego otwarcia Festiwalu starosta Krzysztof Ostrowski powiedział między innymi: Z wielka radością przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z państwem i to z kilku powodów.

W zeszłym roku rozważałem pojęcie kultury w kontekście etymologicznym i moralnym. Dzisiaj chciałbym skupić waszą uwagę na pojęciu granic w wielokierunkowej twórczości artystycznej i naukowej oraz kwestii jej wyznaczania.

Doświadczenia dwudziestu lat wolności pozwoliły na wyzwolenie sztuki z rygorów, jakimi była objęta w czasach PRL – u. Zastanówcie się jednak, czy można nazwać sztuką dzieła powstałe pod wpływem indoktrynacji politycznej? Nawet jeśli były to wydarzenia artystyczne tej miary co „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy? Wyobrażenie mojego pokolenia kreowały takie obrazy jak „Czterej pancerni i pies” i chociaż niewątpliwie to dzisiaj kultowe kino, to jednak należy pamiętać o jego roli propagandowej w czasach reżimu komunistycznego.

W świetle tych faktów, które brzmiałyby zabawnie, gdyby nie były naznaczone wieloletnią degradacją wartości humanistycznych, pomyślcie, jakie to szczęście móc realizować się twórczo w każdej dziedzinie życia i nauki, zgodnie z własnym sumieniem, przy pełnym wsparciu waszych opiekunów i prawie do wyrażania niczym nie skrępowanej myśli. Ten Festiwal niech będzie dla was taką namiastką wolności i demokratyzacji życia. Realizujcie swoje najbardziej karkołomne pomysły, nie bójcie się konstruktywnej krytyki, bądźcie gotowi do podjęcia polemiki, bo tylko tak możecie zmieniać oblicze naszej wspólnej współczesności. Z naszej strony macie pełne poparcie. II Festiwal Nauki i Kultury uważam za otwarty.

Spotkania festiwalowe mają w przystępny sposób ukazać przydatność wiedzy oraz korzyści, jakie można uzyskać dzięki właściwemu jej wykorzystaniu. Ten aspekt święta gnieźnieńskiej kultury podkreślił rektor GWSHM „Milenium” prof. Lech Gawrecki.

Inauguracyjny wykład w formie pokazu multimedialnego na temat „Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich” wygłosił prof. Grzegorz Łukomski.

Szczegóły dotyczące bogatej oferty programu Festiwalu można znaleźć w podanym załączniku lub na stronie internetowej Festiwalu - www.gnieznienskifestiwal.pl


Załącznik:

Starostwo Powiatowe