Realizacja projektu „Zrównoważony rozwój” rozpoczęta

2009-10-29

Taki jest nadrzędny cel „Projektu edukacyjnego – „Zrównoważony rozwój; Uczniowie dla środowiska”, którego współautorami są Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Realizacja projektu ma obudzić poczucie odpowiedzialności u każdego uczestnika oraz lokalnych społeczności za stan degradacji środowiska oraz pokazać zależność między naszym życiem codziennym , wyborami i ich konsekwencjami dla środowiska naturalnego, a obejmuje cykl wykładów, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych, które pomogą uczestnikom w zrozumieniu tych zależności.

W auli ZSE – O w Gnieźnie odbyła się pierwsza z tego cyklu konferencja – „Zrównoważony rozwój – wyzwanie dla nowoczesnej szkoły”. Dyrektor szkoły Sławomir Wierzelewski powitał wszystkich przybyłych uczestników i gości spotkania: starostę Krzysztofa Ostrowskiego, naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawicieli Fundacji „Pro terra”, Poznańskiego Kuratorium oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego, ich nauczycieli i uczniów.

O oficjalne otwarcie konferencji starostę Krzysztofa Ostrowskiego poprosiła dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Aleksandra Kuźniak.

Witając wszystkich zebranych starosta pogratulował współautorom idei, która winna być bliska każdemu człowiekowi.

To dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność dokonać inauguracji tak ważnego projektu, które Starostwo Powiatowe wspólnie z Fundacją „Pro terra” i poznańskimi uczelniami będzie realizować. Żałuję jedynie, że projekt swym zasięgiem obejmuje tylko małe miasta. Jestem przekonany, że oświata proekologiczna jest niezbędna także w większych ośrodkach. Zazdroszczę wam, młodzi przyjaciele, - zwrócił się starosta bezpośrednio do uczniów – że macie niepowtarzalną okazję osobistego udziału w kształtowaniu zdrowszego oblicza Ziemi, zdobycia tak szerokiej wiedzy. Zarząd Powiatu dostrzega wasz potencjał i z myślą o was opracowuje projekty mające na celu wszechstronny rozwój uczniów naszego powiatu. Mam tu na myśli granty dla nauczycieli, program matematyczna gratka czy zdolny uczeń. W czasach wszechwładzy pieniądza niezwykle ważna jest dbałość o taki rozwój ekonomiczno – gospodarczy, by nie ucierpiała kultura i tradycja. Szczególnie serdecznie dziękuję pani prezes Fundacji „Pro terra” Joannie Ciechanowskiej – Barnuś, przedstawicielom obydwu ośrodków akademickich z Poznania oraz pani Aleksandrze Kuźniak, której udział w realizacji projektu jest godny najwyższego uznania.

Kończąc swoją wypowiedź, starosta raz jeszcze zwrócił się do młodych beneficjentów projektu: - Wierzę, że udział w projekcie pogłębi wasza wiedzę, poszerzy horyzonty, ale przede wszystkim pozwoli wam wypracować takie cechy osobowe, jak kreatywność, przebojowość i otwartość na problemy współczesnego świata.

Cykl czterech wykładów zapoczątkowała dr hab. Wanda Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego odczytem „Środowisko w koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego”.

W szczegółowym harmonogramie projektu obok wykładów tematycznych zaplanowano warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wyjazdy studyjne, a nawet udział w specjalnej sesji w Sejmie RP – ogółem 14 spotkań o różnym profilu. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na czerwiec 2010 roku.

Starostwo Powiatowe