By wesprzeć zdolnych uczniów…

2009-09-28

Założenia projektu to:

Młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach humanistycznych, przyrodniczo - technicznych, kulturoznawczo – obywatelskich. Program ma na celu pomoc uczniom zdolnym i aktywnym w rozwoju swych pasji, nie są to bowiem korepetycje a zajęcia na wysokim, bo nawet uniwersyteckim poziomie.

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego zainteresowani poszczególnymi dziedzinami nauki oraz aktywnym udziałem w życiu społecznym; animatorzy życia kulturalnego i społecznego.

Starostwo Powiatowe