Trzeba pokazywać im Polskę

2009-07-10

Głównym celem ,,Wspólnoty Polskiej’’ – organizacji pozarządowej działającej pod patronatem Senatu RP jest umacnianie więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy rodakom rozsianym po świecie.

W tym roku stowarzyszenie zorganizowało po raz pierwszy akcję ,,Lato z Polską’’, dzięki której wakacje w Polsce spędzi ponad 2 tys. polskich dzieci mieszkających na Białorusi. W akcję bardzo chętnie włączył się powiat gnieźnieński, który sfinansował noclegi, wyżywienie oraz program pobytu dla szesnastoosobowej grupy.

– Z wielkim zrozumieniem odpowiedzieliśmy na apel stowarzyszenia o przyjęcie polskich dzieci. Kiedy z naszymi uczniami jechaliśmy do Katynia, wstąpiliśmy do Grodna i okazało się, że na 300 tys. mieszkańców, 90 tysięcy przyznaje się do narodowości polskiej. W latach następnych, jeśli będziemy mogli, także włączymy się w akcję – powiedział starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. – Bardzo przyłożyliśmy się do programu, chcieliśmy by dzieci zobaczyły jak najwięcej. Była więc m.in. wycieczka do Poznania, Biskupina i Wenecji, parku dinozaurów, oczywiście również zwiedzanie Gniezna i program rekreacyjny.

Włodarzowi powiatu postanowił osobiście podziękować prezes stowarzyszenia Maciej Płażyński, który w tym celu przyjechał wczoraj do Gniezna. – Chciałbym podziękować panu staroście za zaangażowanie, za chęć przyjęcia dzieci i sfinansowanie ich pobytu. Kiedy zastanawiamy się, jak możemy pomóc Polakom mieszkającym na Białorusi w utrzymywaniu tożsamości polskiej, to ponieważ z powodów politycznych nie możemy zapewnić im szkoły polskiej i z tego powodu, że mają problemy z organizowaniem się, prowadzeniem działalności kulturalnej, powinniśmy pokazywać im Polskę, zachęcać do nauki języka polskiego.
Jeszcze raz bardzo dziękuję panu staroście, bo taka lekcja patriotyzmu jest potrzebna – podkreślił poseł Płażyński.

Partnerem akcji po stronie białoruskiej jest Związek Polaków na Białorusi, który przeprowadza rekrutację dzieci i opiekunów i dowozi ich do granicy. Stamtąd uczestników ,,Lata z Polską’’ odbierają przedstawiciele ,,Wspólnoty Polskiej’’. W czerwcu w Polsce wypoczywało już ok. 2000 dzieci, planuje się przyjazd kolejnych - ich ilość będzie uzależniona od zainteresowania lokalnych samorządów.

Starostwo Powiatowe