NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

2009-06-10

Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
16 czerwca 2009 ROK

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja”,
    2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe