Rozpoczął się Festiwal Nauki i Kultury

2009-03-30


Różnorodność festiwalu zapowiedziała już sama inauguracja. Goście mieli możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu chóru ,,Kantata’’ , działającego przy Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie i prowadzonego przez Kamilę Wesołowską, a także wykładów o tematyce przyrodniczej.

Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie przedstawili swoje prace poświęcone awifaunie w obrębie jezior leżących na terenie gminy Trzemeszno i ocenie stanu zachowania brzozy niskiej na stanowisku Brzozówiec k. Trzemeszna. Natomiast pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu mówił o szacie roślinnej powiatu gnieźnieńskiego – zagrożeniach i ochronie.

Festiwal oficjalnie otworzył starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.

- W dobie kryzysu i zasadnych przecież pytań o możliwości i perspektywy każdego z nas proponujemy Państwu dzisiaj cykl spotkań z kulturą i nauką. Dlaczego z nauką i kulturą?

Nauka objaśnia świat, pomaga nam go zrozumieć i jest motorem postępu cywilizacyjnego. Kultura czyni świat bardziej strawnym i przyjaznym. Pomaga nam przetrwać. Rozwija naszą wrażliwość i poczucie piękna – powiedział.

Starosta nawiązał również do ubiegłotygodniowego pobytu na Białorusi, w Rosji i na Litwie. Był to wyjazd śladami męczeństwa Polaków i twórczości Adama Mickiewicza, zorganizowany z myślą głównie o młodzieży szkół ponadgimnazjlanych.

- Byliśmy w miejscach, które są najjaskrawszym przykładem tego, jak ważną rolę w narodzie odgrywają ci, którzy zajmują się nauką i kulturą, którzy są inteligencją narodu. Wróg, którzy chce zniszczyć naród uderza właśnie w nich. Spotykaliśmy mogiły tych, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami, że byli Polakami mądrymi, świadomymi swej narodowości i niegodzącymi się na pozbawianie ich narodowej tożsamości.
Spotykaliśmy także Polaków, mimo, że żyjących poza granicami obecnej Polski, to ciągle czujących przynależność do narodu polskiego, dzięki kultywowaniu polskiej tradycji i kultury.

Festiwal organizuje Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z zespołem doradców metodycznych powiatu gnieźnieńskiego i placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe