Potwierdzanie gotowości do pracy w gminach

2003-08-06

Powyższe udogodnienie nie dotyczy zatem osób bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te niniejszą czynność będą musiały dokonywać w dalszym ciągu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Udogodnieniem dla tych osób jest natomiast to, że po odbiór zasiłku nie muszą po raz drugi przyjeżdżać do Gniezna, lecz mogą go odebrać na miejscu w gminie w oddziale Banku Spółdzielczego.

Przeniesienie niniejszego zadania na szczebel gminy jest możliwe dzięki przychylności burmistrzów i wójtów z terenu powiatu. Pracownicy PUP w Gnieźnie będą dokonywali wszystkie czynności, związane z potwierdzaniem przez osoby bezrobotne gotowości podjęcia pracy, w urzędach gmin w wyznaczonych terminach

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe