BIPSobota, 20.1.2018

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10,
REGON 63 12 58 046 / NIP 784 24 52 551
tel. 61 424 07 06, fax 61 424 07 70

www.powiat-gniezno.pl, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl

Sekretariat Starosty: ul. Jana Pawła II 9/10,
tel. 61 424 07 06/13, fax 61 424 07 70
 
Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 61 424 07 09
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 14.30
czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 15.00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
środa i piątek 11.00 - 15.00

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach 15.30 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pok. 1.09 (I piętro).

Sekretarz Powiatu
Kinga Włodarczyk - Przybyła
tel. 61 424 07 06/13
Skarbnik Powiatu
Aleksandra Piątkowska - Radom
finanse@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 15
Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
biuro_rady@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
obywatelski@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 66 20/22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Renata Boborowska – Paszczak
rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 26


Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom

telefon: 61 424 07 15
e-mail: aleksandra.piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl

Biuro Rady
p.o. Dyrektor
Pani Hanna Wrzaskowska

telefon: 61 424 07 18
e-mail: hanna.wrzaskowska@powiat-gniezno.pl

Wydział Administracyjny
Sekretarz
Pani Kinga Włodarczyk-Przybyła

telefon: 61 424 07 30
e-mail: kinga.wlodarczyk-przybyla@powiat-gniezno.pl

Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Monika Michalak-Plewako

telefon: 61 424 07 29
e-mail: monika.michalak-plewako@powiat-gniezno.pl

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Dyrektor
Pan Marcin Makohoński

telefon: 61 424 66 96
e-mail: marcin.makohonski@powiat-gniezno.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański

telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl

Wydział Ochrony Zdrowia
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak

telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pan Bogumił Haremza

telefon: 61 424 07 95
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz

telefon: 61 424 07 27
email: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
Dyrektor
Pani Małgorzata Pietrzak-Sikorska

telefon: 61 424 07 07
email: malgorzata.pietrzak-sikorska@powiat-gniezno.pl

Wydział Edukacji
Dyrektor
Pan Jerzy Paweł Lubbe

telefon: 61 424 07 46
email: pawel.lubbe@powiat-gniezno.pl

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Dyrektor
Pan Krzysztof Kanoniczak

telefon: 61 424 66 95
email: wif@powiat-gniezno.pl

Biuro ds. Rolnictwa
Kierownik
Pan Janusz Winiarski

telefon: 61 424 07 35
email: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

Zespół Gospodarczy
Sekretarz
Pani Kinga Włodarczyk-Przybyła

telefon: 61 424 07 30
email: kinga.wlodarczyk-przybyla@powiat-gniezno.pl

Zespół ds. Obsługi Informatycznej
Kierownik
Pan Adrian Kierzkowski

telefon: 61 424 66 66
email: zoi@powiat-gniezno.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak

telefon: 61 424 66 10
email: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl
 
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych