Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rewolucja w stypendiach

Jednym z ważniejszych punktów wtorkowej sesji rady powiatu było uchwalenie nowych zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Próbując sprostać wyzwaniom coraz bardziej wymagającego rynku pracy, starosta Krzysztof Ostrowski postanowił finansowo wspomagać nie tylko młodzież osiągającą najlepsze wyniki we wszystkich przedmiotach, lecz także uczniów osiągających bardzo dobre, a nawet wybitne wyniki w wybranych przedmiotach. Właśnie tacy pasjonaci często osiągają w życiu sukces i warto ich docenić i im pomóc. W tym celu starosta wyszedł z inicjatywą opracowania nowych zasad przyznawania stypendiów.

Dla każdej z 11 szkół ponadgimnazjalnych przewidziano po osiem stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe oceny z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia bądź biologia.
Trzy stypendia mają otrzymywać także uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.
Nadal będą przyznawane stypendia dla najlepszych uczniów szkół oraz stypendia socjalne.

Kolejną nowością będą natomiast stypendia naukowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów ZSZ mogą otrzymać osoby, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce: najwyższą średnią ocen w szkole (nie mniejszą niż 4,0), ocenę bardzo dobrą z praktyki zawodowej, co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania. Uczeń, który będzie otrzymywał stypendium musi posiadać także usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, powiat będzie wspierał ponadto najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych. Fundowane będą w tym zakresie po trzy stypendia dla uczniów ZSP nr 1 w Gnieźnie, ZSP nr 4 w Gnieźnie, ZSEO w Gnieźnie, ZSP w Witkowie i ZSP w Trzemesznie oraz po cztery stypendia dla uczniów ZSP nr 2 w Gnieźnie i ZSP nr 3 w Gnieźnie.

Uczniowie, którym przyznane zostaną stypendia socjalne, naukowe lub dla szkół zawodowych będą otrzymywać po 150 zł miesięcznie, natomiast najlepsi uczniowie z poszczególnych przedmiotów po 130 zł miesięcznie.

Ewa Michalak


2008-06-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429614

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno