Powiat Gnieźnieński na Targach w Szwecji

W sierpniu Powiat Gnieźnieński, za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, będzie obecny na targach Stora Nolia w szwedzkim mieście Umea.. Udział w targach ma związek z realizowanym obecnie programem „Rok szwedzki w polskiej polityce zagranicznej”.

W ramach realizowanego programu na terenie Szwecji jest organizowanych szereg przedsięwzięć i imprez promujących nasz region.

Wydział Promocji i Rozwoju przekazał pełen zestaw anglojęzycznych materiałów promocyjnych powiatu, poszczególnych gmin oraz podmiotów działających w branży turystycznej (foldery, mapy, gadżety).

Przypomnijmy, Powiat Gnieźnieński uczestniczy w wielu imprezach targowych w kraju i za granicą (m.in. w Berlinie, Warszawie i Poznaniu). Pomimo ograniczonych środków finansowych i nie możności osobistego udziału we wszystkich targach, dzięki współpracy z innymi instytucjami i podmiotami, powiat jest obecny na najbardziej prestiżowych i znaczących imprezach.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska