Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Radni na rekonesansie stref gospodarczych

Z inicjatywy Starosty Krzysztofa Ostrowskiego doszło w dniu 11 czerwca 2008 roku do rekonesansu wybranych stref gospodarczych Powiatu Teltow - Fläming przez radnych Gminy Gniezno i Gminy Trzemeszno.Na rekonesans stref Powiatu Teltow - Fläming udało się trzynastu radnych Gminy Gniezno z Przewodniczącym Rady Markiem Słomczewskim na czele oraz z Włodzimierzem Lemanem Wójtem Gminy, pięciu radnych Gminy Trzemeszno z Przewodniczącym Rady Michałem Gwiazdą. Delegacji przewodniczył Starosta Krzysztof Ostrowski a w jej skład weszli również Jan Gorzelańczyk radny powiatowy, Sylwester Sip Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oraz pracownice Wydziału Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa.

Dobór osób stanowiących delegację gnieźnieńską nie był przypadkowy. Bardzo wielką uwagę władze powiatu przywiązują do działań z zakresu gospodarki i planują przy woli i zaangażowaniu przedstawicieli samorządów gminnych utworzyć pierwszą strefę na granicy gmin Gniezno i Trzemeszno. Jeszcze w tym roku planowane jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie pierwszej strefy.

Delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego zwiedzała następujące strefy: park przemysłowy Preußenpark und Brandenburgpark, lotnisko Schönhagen, strefę drzewną w Baruth a na koniec wieś muzealną Museumdorf Glashűtte. Na lotnisku Schönhagen prezes Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu TF (SFWGgmbh) Pan Herbert Vogler zaprezentował dorobek gospodarczy tamtejszego powiatu oraz genezę powstawania stref, główne problemy towarzyszące ich tworzeniu oraz skalę inwestycji, jak również sposób pozyskania środków na ich powstanie.

Najważniejszym celem wizyty było pokazanie przedstawicielom gmin osiągnięć Powiatu Teltow - Fläming w zakresie tworzenia stref przemysłowych. Po 17-tu latach doświadczeń powstało ich 51. Przedstawiciele niemieckiego powiatu podkreślali iż, nieodzownym elementem pomyślności działań w tym zakresie jest współpraca z gminami oraz wzajemne zaufanie. Burmistrz Baruth stwierdził, że "…dzięki przychodom finansowym ze strefy po dziesięciu latach jej działalności jest możliwe wsparcie bieżących zadań Gminy jak drogi, kanalizacja, szkoły itp. Dzisiejsze efekty ekonomiczne są wypracowywane przez lata i z perspektywy czasu można powiedzieć ze 100% pewnością, że warto tworzyć strefy gospodarcze…".

Współpraca pomiędzy powiatami o charakterze gospodarczym odnosi efekty. W ostatnich latach odbywały się spotkania przedstawicieli obu stron na różnych szczeblach. W styczniu 2007 roku powstał portal gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, w ramach którego zamieszczono dział kooperacji międzynarodowej. Tam firmy z Powiatu Teltow - Fläming oraz Powiatu Gnieźnieńskiego mogą zamieszczać swoje oferty współpracy. Podobna baza znajduje się na stronie niemieckiej agencji pod adresem www.swfg.de. W najbliższym czasie Starostwo planuje kolejne wspólne przedsięwzięcia mające na celu kojarzenie przedsiębiorców z terenu obu powiatów. Uwieńczeniem spotkań i rozmów powinna stać się pierwsza Strefa Gospodarcza.

Doświadczenia niemieckiego partnera mogą stanowić dla władz Powiatu Gnieźnieńskiego i dla samorządów gminnych bogatą wiedzę w zakresie podejmowania działań o charakterze gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługuje działalność tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego podobnej do naszego GARG-u. Spółka po 15 latach działalności ma na swoim koncie kilkanaście spektakularnych osiągnięć o charakterze inwestycyjnym. Poprzez swoją rozbudowaną strukturę (SWFG gmbh posiada osiem "córek", czyli innych spółek zarządzających majątkiem powiatu np. Fläming Skate, Park Biotechnologii w Luckenwalde, lotnisko w Schönhagen) obejmuje bardzo bogate spectrum spraw związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Agencja nie zrobiłaby jednak tyle, gdyby nie finansowane wsparcie ze strony samorządów oraz szeroko rozumiana współpraca z władzami lokalnymi, rządem federalnym Brandenburgii i środowiskiem gospodarczym.

          Wydział
          Promocji i Rozwoju


2008-06-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429747

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno