Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stanowisko Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przestrzegania przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa art. 18 Ustawy o pracownikach samorządowych z 1998r

Podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w czerwcu ubiegłego roku omawiając prace urzędu wskazałem wydział ochrony środowiska jako jeden z trzech wydziałów starostwa , do pracy których miałem poważne zastrzeżenia.

22 lutego 2008 roku w celu zbadania przestrzegania przez pracowników wydziału prawa o tzw. zakazie konkurencji powołałem zespół na czele z wicestarostą Dariuszem Pilakiem do wnikliwej oceny sytuacji. Równocześnie doszło do zmian na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora wydziału.

Z ustaleń zespołu wynika m.in., że:
1. Decyzje administracyjne były przygotowywane i podpisywane przez pracowników ochrony środowiska, którzy wcześniej na rzecz zainteresowanych podmiotów, wykonywali zewnętrzne opracowania dla tych firm. Skutkiem tego były sytuacje, że pracownicy samorządowi raz stali po stronie organu wydającego decyzje, a innym razem po stronie podmiotu ubiegającego się o jego wydanie.
2. Osoby składające oświadczenia próbowały dokonać pewnej manipulacji faktami, w taki sposób, by nie przedstawić prawdziwego oblicza spraw zespołowi sprawdzającemu.
3. Pracownicy wydziału ochrony środowiska nie występowali do swojego pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na wykonywanie zadań pozasłużbowych w dziedzinie ochrony środowiska.
4. Decyzje, które były przedmiotem analizy, zostały wydane w latach: 2002-2008 i obowiązują nadal do lat 2012-2017.
5. Pracownicy wydziały ochrony środowiska działaniem pozasłużbowym przyczynili się do negatywnego wydźwięku społecznego. Zdaniem zespołu jest to naruszenie art. 12. Ustawy o pracownikach samorządowych, gdyż ich działania wskazują na uzasadnione podejrzenia o stronniczość i interesowność.
6. Za powyższą sytuację odpowiedzialność ponoszą w szczególności dyrektor i jego zastępca oraz audyt i kontrola wewnętrzna.

Po wnikliwym zapoznaniu się z ustaleniami zespołu oraz rozmowie z zainteresowanymi postanowiłem rozwiązać umowę o pracę z byłym dyrektorem Romanem Kujawskim oraz byłym zastępcą Karolem Kasprzykiem. Natomiast pozostałym osobom zaproponowałem przesunięcie do wydziałów ochrony zdrowia i obywatelskiego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Równocześnie postanowiłem przypomnieć pracownikom starostwa oraz jednostkom podległym o ograniczeniu wykonywania służbowo zajęć tożsamych tzn. związanych z wykonywanymi zajęciami służbowymi.

Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski


2008-05-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21365387

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno