Bóbr uratowany

W Gnieźnie przy ul. Witkowskiej, w pobliżu ogrodów działkowych, zadomowił się bóbr. Zwierzę wybrało sobie tamtejszy rów melioracyjny na swoje siedlisko. Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa otaczali gościa troskliwą opieką.

24 kwietnia br. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zwróciło się z prośbą do Wielkopolskiego Konserwatora Przyrody o wydanie pozwolenia na odłowienie i przetransportowanie bobra. Po uzyskaniu zgody możliwe było podjęcie dalszych czynności. Zwierzę było również obserwowane przez Jacka Więckowskiego z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

30 kwietnia 2008 r. dzięki sprawnie przygotowanej akcji przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Społeczną Straż Rybacką i Straż Leśną- Nadleśnictwo Gniezno, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Urząd Miejski bóbr został odłowiony i przeniesiony do Nadleśnictwa Zakrzewo, w swoje naturalne środowisko.

Wszystkim, którzy przyczyniły się do uratowania zwierzęcia serdecznie dziękujemy.

Janusz Winiarski