Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pomnik woli narodu

Mszą św. w gnieźnieńskiej katedrze rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyli w nich przedstawiciele parlamentu, powiatu i miasta, a także miejscowych organizacji, instytucji i szkół.

Po zakończeniu mszy św., którą sprawował bp Bogdan Wojtuś uczestnicy przeszli pod Pomnik Bolesława Chrobrego. Zgromadzonych gnieźnian przywitała przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska. Następnie program artystyczny, nawiązujący do wydarzeń związanych z uchwaleniem konstytucji przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie, pod opieką Małgorzaty Tomczak.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta Krzysztof Ostrowski.
Ostatnim punktem programu było składanie kwiatów pod pomnikiem.
Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa 2 Bazy Lotniczej w Bydgoszczy.

Ewa Michalak


Przemówienie wygłoszone przez starostę Krzysztofa Ostrowskiego Historia jest nam dana po to, aby wyciągać wnioski, aby uczyć jak żyć. Konstytucja 3 Maja i późniejszy okres rozbiorów, łącznie ze wszystkimi akcjami wyzwoleńczymi, to przykłady walki o Polskę, walki o jej dobre imię, walki o jej wielkość, walki o jej istnienie. Walka w różnych okolicznościach i różnymi metodami, metodami działań reformatorskich, metodami przekazywania pamięci o przodkach następnym pokoleniom, wreszcie metodami walki zbrojnej. Zwycięstwo nie zawsze było natychmiastowe, raczej prawie nigdy.

Dzisiaj bardzo często zniechęcamy się właśnie dlatego, że nie widzimy natychmiastowych skutków naszych działań. Bo dzisiaj też walczymy o Polskę, Polskę silną gospodarczo i politycznie, budzącą szacunek innych państw, Polskę, która jest traktowana jako równorzędny partner na międzynarodowej arenie. Walczymy przede wszystkim naszą pracą – pracą organiczną, starając się jak najlepiej wykonywać powierzone nam zadania, nie oczekując spektakularnych sukcesów. Sukcesy te przychodzą jednak małymi krokami. Nasi fachowcy są cenieni w Europie. Budują wizerunek Polaka dobrze wykształconego pracowitego, kompetentnego i sumiennego. Nie mamy powodów do kompleksów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie jest przykładem na to, że naszym myśleniem i działaniem wybiegać możemy dalej niż inni, że potrafimy być prekursorami, a nie tylko ślepymi naśladowcami Europy.

Niech to ,,wcielenie wszystkiego, co w przeszłości Polski było oświecone i postępowe’’ będzie dla nas inspiracją, źródłem siły wiary w nasze możliwości. Nie zapominajmy jednak, że jest to ,,pomnik wystawiony woli narodu życia w niepodległości’’. Niepodległości, która dziś jest postrzegana inaczej, jednak którą nieustannie należy pielęgnować i chronić. Dzisiaj niebezpieczeństwem dla narodów nie jest militarne podbijanie ich przez inne, dzisiaj niebezpieczeństwem jest dobrowolna utrata tożsamości narodowej poprzez rezygnację z pamięci o narodowej historii. To pamięć, kult przodów ocaliła naród polski w okresie rozbiorów. Ta pamięć jest potrzebna także dziś, kiedy tylu Polaków przebywa poza granicami kraju, kiedy tożsamość narodową próbuje się zastąpić tożsamością europejską.

Niech Święto 3 maja będzie więc dniem, kiedy wszyscy Polacy poczują się zjednoczeni, ale też odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo, dniem refleksji nad losami Ojczyzny i naszych wobec niej zobowiązaniach.

,,Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy (…)

Tak rozpoczynał się dokument, czczony przez kolejne pokolenia jako symbol patriotyzmu i mądrości, symbol wielkości Polski. Norman Davis określił Konstytucję 3 Maja jako ,,wcielenie wszystkiego, co w przeszłości Polski było oświecone i postępowe; pomnik wystawiony woli narodu życia w niepodległości; nieprzemijające oskarżenie tyranii mocarstw rozbiorowych’’.

Jak nigdy wcześniej, Polacy końca XVIII wieku zmierzyć się musieli z groźbą utraty Ojczyzny. Wizja utraty własnego państwa zmobilizowała Stronnictwo Patriotyczne do rozpaczliwej walki o wzmocnienie Polski drogą szeregu reform. Nie było to zadanie łatwe do wykonania, bo trzeba było odebrać prawo liberum veto, bo nie wszyscy Polacy wyrażali równą troskę o ojczyznę, bo umacnianie się Polski ściągało się gniew sąsiadów.

Ówcześnie żyjącym mogło się wydawać, że konstytucja i tak nie odniosła żadnego skutku, bo Rzeczpospolita przestała istnieć. Z dzisiejszej perspektywy wiemy jednak, że tak nie było. A obchodzone dzisiaj święto jest tego najlepszym przykładem. Idee konstytucyjne przetrwały, tak jak przetrwał naród polski – choć na tyle lat pozbawiony własnego państwa. Przetrwał, bo żyjący pod zaborami Polacy, podobnie jak twórcy Konstytucji 3 Maja, wykazywali się patriotyzmem i mądrością, kultywowali pamięć o narodowej historii, narodową tradycję, kulturę i język. Wiedzieli, że tylko tak można ocalić naród, wierzyli równocześnie, że ich ojczyzna kiedyś znowu pojawi się na politycznej mapie. Nie mylili się.

2008-05-06

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21444914

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno