Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Lądowisko oknem na świat dla powiatu gnieźnieńskiego

Rozwój gospodarczy regionu od początku kadencji jest jednym z priorytetowych działań obecnego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Jednym z aspektów możliwości podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu jest z pewnością utworzenie pierwszej strefy gospodarczej. Nowym elementem, który od pewnego czasu władze powiatu rozważają w ramach proponowanej strefy gospodarczej jest budowa lądowiska.

W dniu 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące budowy lądowiska na terenie powiatu. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicestarosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman oraz Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, przedstawiciele jednostki wojskowej w Powidzu oraz szeroka reprezentacja osób z regionu pasjonująca się sportami lotniczymi oraz modelarstwem lotniczym.

Podczas spotkania umówiono podstawowe aspekty prawne dotyczące powstania lądowiska na terenie powiatu, korzyści dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców lokalnych wynikające z obecności lądowiska na danym terenie oraz jakie warunki są konieczne do spełnienia, aby takie lądowisko mogło w wyznaczonym miejscu powstać. Jak się okazało podczas spotkania, idea budowy lądowiska była podnoszona wielokrotnie w przeszłości. Z tą jednak różnicą, że inicjatywa ta pochodziła za każdym razem od pasjonatów sportów lotniczych a nie ze strony któregokolwiek z urzędów. Tym razem sytuacja jest odwrotna. Budowa lądowiska byłaby spójna z planami samorządowców co do utworzenia strefy gospodarczej na terenie powiatu oraz mogłaby być magnesem przyciągającym potencjalnych inwestorów do planowania inwestycji na tym obszarze.

Wicestarosta Dariusz Pilak zapewnił o wsparciu starostwa przy załatwieniu formalności oraz przy budowie lądowiska. Jednakże, starostwo nie dysponuje gruntami potrzebnymi w tym celu, stąd bez współpracy z jedną z gmin temat nie będzie mógł być zrealizowany. Ponadto podczas spotkania ustalono, że najlepszą formą dla podjęcia działań w tym zakresie i dalszej realizacji zadania wskazane byłoby utworzenie przez amatorów sportów lotniczych stowarzyszenia, które mogłoby być beneficjentem korzyści wynikających z zarządzania lądowiskiem. Władze samorządowe aktywnie wspierałyby natomiast działalność tego stowarzyszenia. Ustalono ponadto, że obecność lądowiska wpłynie z pewnością na pozyskanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury wokół, szczególnie na stworzenie strefy gospodarczej.

Zgodnie z literaturą fachową na temat budowy lądowisk i lotnisk, tego rodzaju inwestycje aktywnie wpływają na podniesienie atrakcyjności danego miejsca. A co jest ważne, do atrakcyjnego miejsca ludzie przybywają tłumnie. Lotnictwo - zwłaszcza to obywatelskie, ultralekkie - przyciąga jak magnes. Do obsługi i organizacji wypoczynku latającym turystom, ich rodzinom i nie tylko, potrzebni są innie ludzie. Tak więc powstaje proste przełożenie - wzrastają obroty w sklepach, restauracjach, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych. Wzrasta zatrudnienie.

Warunkiem podstawowym powstania lądowiska jest znalezienie odpowiedniego terenu. Teren musi być gładki nie pofałdowany, pozbawiony przeszkód terenowych w postaci drzewostanu, zakrzaczeń, infrastruktury. Pożądanymi wymiarami lądowiska jest teren trawiasty o minimalnych wymiarach 600 x 50 m dla samolotów powyżej 500 kg MTOW. Dla samolotów ultralekkich oraz motolotni i paralotni wymagany teren może być jeszcze mniejszy. Ze względów bezpieczeństwa przez pas startu nie powinny przebiegać ogólnie dostępne drogi. W pobliżu nie powinny znajdować się również linie energetyczne przesyłowe.

Po znalezieniu i zakwalifikowaniu gruntów pod lądowisko należy sprawdzić czy jego użytkowanie nie będzie kolidowało z ruchem lotniczym kontrolowanym. W przypadku budowy lądowiska na terenie powiatu gnieźnieńskiego kwestię tę należy uzgodnić z jednostką wojskową w Powidzu. Ostatecznym elementem przygotowania lądowiska do użytkowania jest sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie lądowiska do ewidencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Na chwilę obecną w oficjalnym rejestrze Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdują się 32 lądowiska w całym kraju, z czego część z nich ma charakter jedynie sanitarny. Analizując zatem ilość lądowisk w naszym kraju i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Polska stoi przed dużym wyzwaniem i póki co niewykorzystanym potencjałem rozwoju lotnictwa cywilnego. Lądowisko, które miałoby powstać na terenie powiatu byłoby w swoim charakterze wielofunkcyjne.

Lądowisko w swojej istocie stanowić może bardzo ważną, czy wręcz niezbędną infrastrukturę regionu, służącą wspieraniu rozwoju ekonomicznego i przemian społecznych. Transport lotniczy w polityce integracji europejskiej może w znaczący sposób wpłynąć na eliminację barier w kooperacji i wymianie międzynarodowej, wspierać rozwój regionów oraz realizować ład w użytkowaniu usług transportowych z punktu widzenia mikroekonomicznego, ekologicznego i bezpieczeństwa. Funkcjonujące lądowisko może być elementem poprawy infrastruktury transportowej regionu oraz zwiększeniem jego atrakcyjności. Dla osób "z zewnątrz" - spoza powiatu - obecność lądowiska może być potraktowana jako wskaźnik atrakcyjności i poziomu życia w regionie.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


2008-04-03
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386485

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno