Bezrobotni po zasiłek bez stania w kolejce

Z inicjatywy Starosty Jacka Kowalskiego od początku czerwca br. zmieniły się zasady wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Bezrobotni zamieszkujący w gminach na terenie powiatu nie muszą przyjeżdżać po odbiór zasiłku do Gniezna – mogą go otrzymać na miejscu w gminie.

Od początku czerwca br. obsługą bankową w tym zakresie zajmuje się Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Dokonuje on wypłat w sześciu swoich oddziałach, tj.:

Ponadto Bank Spółdzielczy Gniezno zapewnia obsługę wypłat w Banku Spółdzielczym Łubowo w godz. 8.00-13.00 oraz w Banku Spółdzielczym w Trzemesznie i Witkowie w godz. 8.00-15.00.

Dzięki zmianie zasad wypłacania zasiłku bezrobotni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem do Gniezna, a ponadto nie muszą wyczekiwać w długich kolejkach na otrzymanie zasiłku.

Powyższa zmiana zyskała przychylność ze strony osób bezrobotnych, co wyrażają liczne podziękowania.