Bezpłatna infolinia Powiatowego Urzędu Pracy

Od dnia 17 czerwca br. jest czynna bezpłatna infolinia Powiatowego Urzędu Pracy o numerze: 0 800 575 960. Została ona uruchomiona w celu łatwiejszego dostępu do informacji będących w kompetencji PUP.

Dzwoniąc pod w/w numer można otrzymać informacje w zakresie: