Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wspólne projekty, czyli wizyta robocza z Teltow - Flaeming

Partnerska współpraca pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a niemieckim powiatem Teltow - Flaeming, sprawdza się po raz kolejny.

W dniu 5 lutego 2008 r., do Gniezna przybyła z wizytą roboczą trzyosobowa delegacja z panem Herbertem Voglerem, prezesem Struktur- und Wirtschaftsfoerderungsgesellschaft des Landkreises Teltow - Flaeming mbH (SWFG) na czele. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego. Tematyka oscylowała wokół wspólnych projektów unijnych, które obydwa zaprzyjaźnione powiaty mogłyby razem realizować.

Głównym punktem dnia było omówienie planowanego, wspólnego projektu pomiędzy SWFG a Powiatem Gnieźnieńskim, którego beneficjentem ze strony polskiego partnera ma być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przedsięwzięcie z założenia finansowane będzie z Programu INTERREG IVC. Tematem przedmiotowego projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży. W trakcie spotkania omówione zostały jego główne założenia, a przede wszystkim struktura współpracy trójstronnej, ponieważ obok powiatów polskiego i niemieckiego w projekcie weźmie udział Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, który jest partnerem powiatu Teltow - Flaeming.

W ZSP nr 2 została powołana specjalna grupa robocza, która pod kierownictwem dyrektora szkoły, pana Sylwestra Sipa i przy wsparciu Starostwa Powiatowego podejmie się przygotowania przedmiotowego projektu ze strony polskiej. Oprócz udziału partnerów, omówione zostały także cele projektu, zakres oraz harmonogram zadań. Do końca lutego strona niemiecka nawiąże kontakt z regionem węgierskim w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jego udziału w projekcie. Również do końca lutego obie strony zadeklarowały wzajemne przedstawienie koncepcji na przeprowadzenie przedsięwzięcia, które zostaną zebrane do 15 marca br. Do uzgodnienia pozostaje jeszcze kwestia lidera projektu. W połowie kwietnia planowane jest ponowne spotkanie wszystkich partnerów celem doprecyzowania wniosku aplikacyjnego, którego złożenie planuje się w pierwszym możliwym terminie, tj. w sierpniu br.

Spotkanie było ponadto okazją do wymiany informacji na temat możliwości przygotowania i przeprowadzenia polsko - niemieckiego projektu dotyczącego wizyt studyjnych przedsiębiorców pod roboczą nazwą "Dobre praktyki w Powiecie Gnieźnieńskim - partnerska współpraca dla rozwoju gospodarczego", którego inicjatorem jest strona polska. W dniu 6 lutego obraduje Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa (Industrie- und Handelskammer - IHK). W trakcie obrad pan Herbert Vogler przedstawi niemieckim przedsiębiorcom założenia projektu i w najbliższym czasie przekaże stanowisko gnieźnieńskiemu partnerowi.

Na zakończenie pan Herbert Vogler serdecznie podziękował za przeprowadzenie konstruktywnych rozmów i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Intensywna współpraca z niemieckim partnerem na polu gospodarczym, IT i kształcenia zawodowego jednoznacznie wskazuje, że partnerstwo pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Flaeming osiągnęło wyższy poziom współpracy, a rezultatem wzajemnych kontaktów są wymierne efekty w powyższych dziedzinach.

Katarzyna Kraska


2008-02-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 21-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20715602

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno