Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rozprawa administracyjna w sprawie stawów

8 stycznia odbyła się w starostwie rozprawa administracyjna dotycząca stawów rybnych w Kiszkowie. Wzięły w niej udział zainteresowane strony.

Problem stawów rybnych w Kiszkowie dotyczy udzielonego w 1980 r przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu pozwolenia wodno-prawnego w zlewni Małej Wełny w Kiszkowie. Pozwolenie to, ze względu na zmianę użytkownika stawów, zostało przeniesione przez Starostę Gnieźnieńskiego na Gospodarstwo Rybackie ,,Róża’’ zarządzane przez Krzysztofa Karonia.

Zdaniem rolników, gospodarstwo rybackie jest niewłaściwe użytkowane, czego skutkiem jest zalewanie terenów przylegających do stawów. Aby rozwiązać powstały konflikt, przeprowadzone zostały trzy wizje lokalne w terenie, mające ustalić stan faktyczny. Starosta wydał również postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie weryfikacji pozwolenia wodno-prawnego dot. przeniesienia praw i obowiązków na rzecz Krzysztofa Karonia.

W rozprawie wzięły udział strony postępowania: przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Inspektorat, Urzędu Gminy w Kiszkowie oraz gnieźnieńskiego starostwa.

Na początku przedstawiony został problem i skargi mieszkańców Kiszkowa, a następnie stan formalno-prawny przedsięwzięcia. Wysłuchane zostały stanowiska stron, a na koniec omówione zasady gospodarowania wodą.

Podczas rozprawy sformułowano następujące wnioski:

• Należy rozważyć wymianę zamianę zalewanych gruntów na inne

• Rolnicy wnioskują o obniżenie piętrzenia o 1 m oraz skrócenie okresu piętrzenia od lutego do kwietnia

• Należy ustalić odpowiedzialnych za konserwację rowów melioracyjnych, rowów opaskowych i Małej Wełny

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz wniosków wypływających z rozprawy starosta dokona weryfikacji decyzji.

Ewa Michalak


2008-01-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376296

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno