Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Relacja ze szkolenia

Dnia 15 listopada 2007r w Gnieźnie, zostało zorganizowane szkolenie pt.: "Leader + - i co dalej?"

Szkolenie zostało zorganizowane ze środków własnych Stowarzyszenia Światowid oraz dzięki współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ze środków Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W trakcie szkolenia wykłady wygłosili:

  • Pan Adam Futymski wykład pt.:
    "Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny"
  • Pani Urszula Pużanowska wykład pt.:
    "Szanse i zagrożenia funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w latach 2008-2015"
  • Pani Agnieszka Rosińska wykład pt.:
    "Czynniki ryzyka i zasoby w rozwoju grupy partnerskiej"

Główna ideą spotkania było zbudowanie trwałych więzi między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsi, wzmocnienie inicjatyw lokalnych i podniesienie umiejętności mieszkańców wsi w zakresie współpracy na rzecz rozwoju lokalnego, oraz wymiana doświadczeń.

Szkolenie zaszczycił swoją obecnością i wystąpieniem dyrektor Jacek Wieja, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie zgromadziło 60 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania programu Leader oraz przedstawicieli samorządów z całej Wielkopolski.

Owocem spotkania jest list podsumowujący doświadczenia i wnioski na przyszłość LGD z Wielkopolski, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Rolnictwa jako konstruktywny głos w dyskusji nad kształtem przyszłości programu Leader w Polsce.

Cel został osiągnięty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Sylwia Masiarek2007-11-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21394738

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno