Referendum - już za nami

W miniony weekend, w dniach 7 – 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum europejskie. Społeczeństwo polskie wypowiedziało się pozytywnie w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W Powiecie Gnieźnieńskim odnotowano frekwenkcję na poziomie 61,21 %. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 76,1 % głosujacych. Dezaprobatę wyraziło 23,9 % osób biorących udział w referendum.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 107 931
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 66 106
Liczba kart wyjętych z urny: 66 065
Głosów nieważnych: 462
Głosów waznych: 65 603
Liczba głosów na TAK: 49 926
Liczba głosów na NIE: 15 677