Stypendia dla uczniów i studentów

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci, którzy mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o stypendia zarządu województwa.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki: uczą się lub studiują w trybie dziennym, osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz są w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium jest przyznawane na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia dla uczniów, a od 1 stycznia do 30 czerwca i 1 października do 31 grudnia dla słuchaczy i studentów.

Wnioski można składać do 5 listopada – uczniowie składają je w szkole, w której pobierają naukę, a studenci w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, pok. 211.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:Ewa Michalak
Pliki do pobrania: