Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pamięci pomordowanych przez sowietów

W kościele farnym w Gnieźnie odbyły się uroczystości z okazji 68 rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz i instytucji oraz indywidualne osoby, które straciły bliskich na wschodzie.

Uroczystości, których inicjatorami byli poseł Paweł Arndt oraz Starostwo Powiatowe, rozpoczęły się Mszą św. Odprawił ją ks. kan. Zenon Rubach.

Dalsza część przebiegała przy tablicy katyńskiej, wmurowanej przy kościele. Poseł Paweł Arndt podziękował wszystkim za przybycie, a starosta Krzysztof Ostrowski podkreślił, że należy głośno mówić o faktach historycznych, ponieważ przez wiele lat żyliśmy w wielkim zakłamaniu, a rodziny pomordowanych na wschodzie nie miały o ich losach żadnych wiadomości.

Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony gnieźnian. Przyszli nie tylko przedstawiciele władz, instytucji i organizacji, ale także indywidualne osoby, które straciły na wojnie swoich bliskich lub po prostu chciały oddać hołd pomordowanym.

Ewa Michalak


Przemówienie starosty, wygłoszone podczas uroczystości :

,,W te ciężkie dni dla Was, potężny Związek Radziecki, wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej(…)My idziemy do Was nie jako zdobywcy, a jako wasi bracia po klasu, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów’’ – ulotki takiej treści rozrzucane były 17 września 1939 roku z radzieckich samolotów nad wschodnimi województwami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziś już możemy głośno mówić, jak wielka to była obłuda. Przez tyle jednak lat społeczeństwo polskie w takiej obłudzie musiało żyć, słuchając o ,,wielkiej przyjaźni’’ ze strony Związku Radzieckiego. Jak wielką tragedię, musieli przeżywać ci wszyscy, których bliscy zaginęli gdzieś na Wschodzie, a ich dzieciom na lekcjach historii mówiono tylko o 1 września 39 roku oraz że żołnierze radzieccy to nasi wyzwoleńcy, którym winni jesteśmy dozgonną wdzięczność. Data 17 września 1939 istnieć mogła jedynie w indywidualnej pamięci tych, którzy widzieli co działo się na wschodzie. Tym bardziej z historii wymazane zostały fakty współpracy Niemiec i Związku Radzieckiego i podzielnia przez nie Polski, jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. Już przecież w nocy z 23 na 24 sierpnia w Moskwie podpisane zostały dwa układy - ,,traktat o nieagresji’’ i drugi ,,ściśle tajny dodatkowy protokół’’, w którym przewidziano podział stref wpływów na obszarze Polski oraz państw bałtyckich. W protokóle podpisanym przez Ribbentropa i Mołotowa napisano:
,,W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczane mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięta dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozważą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia’’.

Dzisiejsza uroczystość jest po to, aby oddać hołd tym, którzy zginęli na Wschodzie, ale także ich rodzinom, które przez lata nie miały żadnej informacji o tym, co się z nimi stało, nie miały możliwości opłakania ich śmierci, zapalenia znicza na grobie, nazwania winnych winnymi. :
Ich tragedia jest o tyle większa od tragedii bliskich ofiar popełnionych przez Niemców, że hitlerowców nazwano zbrodniarzami, natomiast sowietów, którzy dokonali nie mniejszych zbrodni – przyjaciółmi.
PRL-owski rząd zafundował nam wszystkim zbiorową schizofrenię, żyliśmy w dwóch rzeczywistościach – wykreowanej przez radziecką propagandę i rzeczywistości naszych umysłów – tych, których nie udało się zniewolić.

Mówmy więc dzisiaj głośno i wyraźnie, że mieliśmy wrogów tak na zachód od naszej granicy, jak i na wschodzie. Że to związek Radziecki przyczynił się do wielu sukcesów Hitlera, co zresztą sam przyznał Mołotow, stwierdzając, iż jeśliby Hitler ,,sporządził bilans sytuacji, wynikłej z klęski Francji, to będzie musiał stwierdzić, że porozumienie niemiecko-rosyjskie nie pozostało bez wpływu na wielkie zwycięstwa niemieckie’’.

Mówmy głośno i wyraźnie, że przyjaciel, nie niszy oswobadzanego kraju, nie zamyka w więzieniach i nie morduje jego mieszkańców.

2007-09-18

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21405622

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno