Konkurs na logo nagrody gospodarczej „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Gniezna ogłaszają konkurs na logo nagrody gospodarczej „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego". Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł ufundowaną przez organizatorów konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Jego założeniem jest popularyzacja idei rozwoju gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego.Logo - „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego" ma być znakiem rozpoznawczym, mającym znaczenie symboliczne, jego celem jest natychmiastowa identyfikacja nagrodzonych firm. Głównym celem ma być budowa świadomości marki konkursu. Logo musi nawiązywać do statuetki „Orła Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego".

Projekt należy zgłosić listownie lub osobiście do Wydziału Promocji i Rozwoju, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie lub w sekretariacie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 z dopiskiem „Logo Orzeł Przedsiębiorczości".

Prace powinny być przygotowane w wersji cyfrowej (Corel Draw 7) na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem projektów w zalakowanych kopertach z imieniem i nazwiskiem nadawcy. Projekty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2003 r. w przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

Ostatecznego wyboru logo dokona kapituła konkursu złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu:

Kapituła zastrzega sobie prawo:

Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie tel. (061)424 07 21 pok. 29 II piętro.