Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wydziały starostwa przy ul. Kościuszki

Od sierpnia Wydział Ochrony Zdrowia starostwa oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w nowej siedzibie przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 (budynek byłego Urzędu Skarbowego). Odbywa się tutaj zarówno obsługa interesantów, jak i posiedzenia Składów Orzekających.

Nowa lokalizacja - w centrum miasta i blisko dworca PKP i PKS, jest bardziej korzystna dla petentów. Wcześniej bowiem posiedzenia Zespołów ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności odbywały się przy ul. Słowackiego. Siedziba dostosowana została również, zgodnie z wymogami, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak informuje Małgorzata Cichomska dyrektor Wydziału Zdrowia, mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego zainteresowani uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia) oraz orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16-go roku życia) mogą pobierać odpowiednie druki w sekretariacie zespołu (ul. Tadeusza Kościuszki 7) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 . Istnieje również możliwość wysłania odpowiednich druków na adres domowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osoba zainteresowana powinna złożyć wypełniony czytelnie wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (wypełnia osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka) oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wypełnia lekarz leczący). Do wniosku i zaświadczenia należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie orzeczenia do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej (WTZ),
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Osoby posiadające ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez ZUS, (MSWiA, MON, KRUS wydane przed 1 stycznia 1998 r., pod warunkiem, że przed tą datą nie utraciły mocy), mogą ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która jest podstawą do ulg w przejazdach PKP, PKS i komunikacji miejskiej.

Na wniosek osoby zainteresowanej (posiadającej wyłącznie orzeczenie Powiatowego Zespołu) w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.

Do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej potrzebne są:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • kserokopia i oryginał do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
 • aktualna fotografia - tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydane przez ZUS, (MSWiA, MON, KRUS wydane przed 01 stycznia 1998 r., pod warunkiem, że przed tą datą nie utraciły mocy) mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej.

Do wydania karty parkingowej potrzebne są:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • kserokopia i oryginał do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
 • aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty 25zł za wydanie karty parkingowej, uiszczona w kasie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Jana Pawła II.

Legitymacje i karty parkingowe wydawane są w sekretariacie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Wszystkie wymagane druki są do pobrania ze strony internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl w odnośniku - jak załatwić sprawę w urzędzie.

Przy ulicy Kościuszki 7 będzie się również mieściła Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Wydział Spraw Obywatelskich i Punkt Paszportowy, który rozpocznie przyjmowanie petentów najprawdopodobniej od września.

Ewa Michalak


2007-08-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21425633

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno