Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W trosce o chorych psychicznie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie będzie kontynuowało realizację projektu AkOrD. Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osób upośledzonych umysłowo, pracowników służb społecznych, przedstawicieli samorządów, firm i zakładów pracy - potencjalnych pracodawców.

Wśród zamierzonych celów jest zdiagnozowanie środowiska, podpisanie partnerstwa między instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich bliskich i opiekunów, opracowanie broszur informacyjnych dotyczących środowiska chorych i oferowanej pomocy, a także promowanie dobrych praktyk, wzorów i modeli poprzez m.in. zajęcia arteterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, promocję twórczości osób niepełnosprawnych, prezentację firm zatrudniających osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i spotkania informacyjno - edukacyjne dla pracodawców.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu z instytucjami i organizacjami społecznymi, dzięki czemu znacznie wzrastają możliwości kadrowe, lokalowe i techniczne niezbędne do właściwego i profesjonalnego wykonania planowanych zadań.
Ośrodki pomocy społecznej i organizacje społeczne zabezpieczają pomieszczenia potrzebne do prowadzenia zajęć i działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, pomagają w naborze adresatów projektu, dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych.
Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, podobnie jak pracownicy PUP, pomogą przy opracowaniu broszur informacyjnych, ich dystrybucji, a lekarze psychiatrzy będą pracować w punktach informacyjno-konsultacyjnych. OHP udostępni pomieszczenia i zajmie się dystrybucją materiałów.

Najpowszechniejszą chorobą psychiczną w Polsce jest schizofrenia - cierpieć może na nią do 400 tys. osób i tylko 28 procent z nich jest zatrudnionych. Jest to o tyle niepokojące, że na chorobę tę zapadają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia stają się grupą trwale wykluczoną z rynku pracy, a w konsekwencji z życia społecznego.

Powiat Gnieźnieński liczy około 140 tys. mieszkańców, 16 procent z nich stanowią niepełnosprawni. Można przyjąć, że znaczna część z nich odczuwa różnego rodzaju dolegliwości psychiczne. Oferta pomocy jest ciągle niewystarczająca, brakuje zrozumienia i indywidualnego podejścia. W powiecie poza jednym ośrodkiem wsparcia - Środowiskowym Domem Samopomocy ,,Dom Anki'' nie funkcjonują żadne inne placówki tego typu, zapewniające opiekę i terapię.

Przytoczone dane pokazują jak ważne jest podjęcie działań, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób dotkniętych zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. Niestety, mimo tak dużego postępu w rozwoju cywilizacyjnym, wzrostu świadomości wśród osób zdrowych, ciągle bardzo trudno obalić istniejące stereotypy myślenia o niepełnosprawnych. Stąd poza bezpośrednim wsparciem chorych, projekt przewiduje także spotkania warsztatowe z pracownikami służb społecznych i opiekunami.

Ewa Michalak


2007-07-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404309

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno