Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Bezpośredni dostawcy rolni i sadownicy muszą się rejestrować

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci rolni i sadownicy, którzy są dostawcami bezpośrednimi, muszą zostać wpisani do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.

Jak informuje zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie Grażyna Bernaciak, obowiązek ten nakłada nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dotyczy to producentów rolnych, którzy są dostawcami bezpośrednimi, czyli producentów małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej zarówno na targowiskach, w bramach własnych gospodarstw, czy w handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym.
- Dostawa bezpośrednia nie może być działalnością, w rozumieniu działalności gospodarczej, w systemie pośrednictwa i dalszej odsprzedaży - mówi Grażyna Bernaciak.
- Zgodnie z obowiązującym prawem, produkty mogą być umyte, posortowane, pakowane w pęczki, worki lub inne opakowania, ale nie mogą być w jakikolwiek sposób przetworzone. W związku z tym muszą być sprzedawane wyłącznie w takiej postaci, w jakiej zostały zebrane - pozyskane. W sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się jedynie przeprowadzanie zabiegów zapewniających lepszy wygląd oferowanych do sprzedaży produktów, takich jak mycie, czy usuwanie liści z warzyw.

Taki producent i dostawca jest zobowiązany złożyć do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie (ul. Św. Wawrzyńca 18) wniosek o wpis do rejestru zakładów z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.
Wpis do rejestru następuje na podstawie złożonego wniosku, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie.
Każdy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania inspektoratu sanitarnego o każdym przypadku zmiany działalności.

Dla podmiotów, które prowadzą lub rozpoczynają działalność bez jej zarejestrowania, wspomniana ustawa przewiduje sankcje finansowe.

Ewa Michalak


2007-07-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21425599

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno