Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2007 roku o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad
(wstępny)
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie oświaty w Powiecie Gnieźnieńskim.
  Dyskusja.
 8. Kultura i sport w Powiecie Gnieźnieńskim.
  Dyskusja.
 9. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
  Dyskusja.
 10. Realizacja socjalnego wspomagania uczniów i studentów.
  Dyskusja.
 11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obliczu zbliżającego się lata i związanego z tym zwiększonego zagrożenia pożarowego.
 12. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
   2. w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
   3. w sprawie: wynajęcia pomieszczeń poddasza budynku w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9
   4. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu
   5. w sprawie: odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   6. w sprawie: odwołania członków komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   7. w sprawie: uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnienskiego
   8. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/354/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy - remontu drogi powiatowej nr 2168 P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo
   9. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P
   10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
   11. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/325/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215 P w m. Piekary
   12. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy 3 Maja stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   13. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy Kasprowicza stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   14. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
   15. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Trzemeszno
   16. w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w Gnieźnie z zamianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacja systemu ogrzewania. Ułożenie 80 m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich)"
   17. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
   18. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu

  Danuta Winiarska


  2007-06-14
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429718

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno