Zainteresowani i bezrobotni, i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Starostwo Powiatowe zorganizowały po raz pierwszy w Gnieźnie targi pracy. Były one adresowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i pracodawców.

W targach wzięło udział ok. 60 firm. Zaprezentowane zostały oferty pracy w powiecie i za granicą, oferty staży i przygotowań zawodowych, oferty szkoleń. Skorzystać można było ponadto z porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz porad specjalistów w zakresie pracy za granicą, bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej czy dotacji na doposażenie nowo uruchomionych stanowisk pracy.

Targi otworzył starosta Krzysztof Ostrowski.
- Jest to okazja to spotkania się obydwu stron rynku pracy - pracodawców i potencjalnych pracowników oraz wzajemnej wymiany oczekiwań - powiedział. - Aby rynek pracy dobrze funkcjonował i się rozwijał potrzebne jest właśnie zadowolenie jednej i drugiej strony. Organizacja targów z pewnością przyczyni się do skuteczniejszej pomocy instytucjonalnej wszystkim potrzebującym, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na zmniejszenie bezrobocia w naszym powiecie i realnie wpłynie na rozwój regionu.

Najlepszym dowodem na to, jak bardzo targi pracy na lokalnym rynku są potrzebne, było olbrzymie zainteresowanie ze strony poszukujących pracy i firm, które szukają pracowników.

Ewa Michalak