Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Porozumienie pomiędzy powiatami Teltow-Flaeming i gnieźnieńskim

We wtorek, 5 czerwca zostało podpisane w Gnieźnie porozumienie pomiędzy powiatem gnieźnieńskim a Teltow-Flaeming (Niemcy) zmierzające do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i jego atrakcyjności oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Porozumienie zostało parafowane przez starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego, wicestarostę Piotra Gruszczyńskiego oraz pełnomocnika starosty Teltow-Flaeming Wilfrieda Henschela.

Efektem porozumienia ma być utworzenie w Gnieźnie Centrum Kształcenia Praktycznego. Podobne centrum od wielu już lat istnieje na terenie Teltow-Flaeming i skutecznie przyczynia się do walki z bezrobociem i rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki zawartej współpracy przedstawiciele powiatu gnieźnieńskiego będą mogli korzystać z niemieckich doświadczeń. Jak zapowiedział Reiner Rabe, prezes ZAL (Centrum Kształcenia Ustawicznego), strona niemiecka może wesprzeć gnieźnieńskie centrum poprzez dostarczenie potrzebnych do kształcenia maszyn. Zawarte porozumienie upoważnia ponadto do pozyskiwania środków unijnych – krajowych, regionalnych i ponadregionalnych.

Podczas spotkania w Gnieźnie ustalono utworzenie trzech grup roboczych: ds. treści i kierunków kształcenia centrum, ds. statutowo - finansowo - prawnych i biznesplanu na co najmniej pięć lat oraz ds. środków unijnych. Do 20 czerwca strony wyznaczą członków tych grup. Do końca sierpnia natomiast mają być gotowe propozycje rozwiązań do realizacji partnerstwa.

Planowane jest także sympozjum na temat rozwiązań stosowanych w zakresie szkolenia zawodowego, finansowanego z funduszy UE.

Ewa Michalak


2007-06-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21358855

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno