Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Szkolenia zawodowe uczniów

Jednym z najważniejszych zadań, jakie jest realizowane przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w obecnej kadencji, jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim do potrzeb rynku pracy. Konieczne jest bowiem podniesienie na wyższy poziom edukacji młodzieży w tych szkołach.

Wsparcia potrzebuje nie tylko kształcenie zawodowe, ale także kształcenie ogólne (licea). Należy zdecydowanie poprawić przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych, aby zdawalność na studia naszych absolwentów nie odbiegała na niekorzyść od wyników szkół poznańskich oraz najlepszych szkół w regionie. Aby to osiągnąć, trzeba zwiększyć np. możliwości materialne szkół.

Zarząd Powiatu podejmuje bardzo intensywne starania, aby szkolenie zawodowe i praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych było prowadzone na odpowiednim poziomie i aby nie kształcić w specjalnościach, które po ukończeniu szkoły nie zapewnią uczniom zatrudnienia. W lutym tego roku starosta powołał kilku-osobowy zespół, który w szybkim tempie opracował koncepcję zmian w szkolnictwie zawodowym w naszym powiecie, dzięki którym otrzymamy szansę na lepsze kształcenie praktyczne. Zespół po analizie lokalnych możliwości i uwarunkowań uznał, iż:
  1. konieczne jest prowadzenie szkolenia uczniów/młodzieży w oparciu o wydzieloną instytucję szkoleniową/oświatową, finansowaną z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie to ma spełnić nowy podmiot edukacyjny: Centrum Edukacji Zawodowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie. W skład CEZ-ZSP wejdą także warsztaty szkolne, zlokalizowane w Gnieźnie (ul. Słowackiego) oraz w Trzemesznie i Witkowie. W ramach CEZ-ZSP nastąpić ma ukierunkowanie i zespolenie w ramach jednej instytucji szkolenia praktycznego w wybranych - deficytowych zawodach.
  2. szkolenie zawodowe dorosłych będzie odbywać się w ramach nowego podmiotu gospodarczego: CAiKZ - Centrum Aktywizacji i Kształcenia Zawodowego z udziałem majątku Powiatu Gnieźnieńskiego oraz z udziałem partnerów zewnętrznych - publicznych i prywatnych.
W marcu zespół zapoznał się z działaniem centrów kształcenia praktycznego w Chodzieży i Czarnkowie, analizowane były też inne rozwiązania, m.in. z Wrześni czy Świdnicy. W kwietniu członkowie zespołu przyglądali się natomiast, jak wygląda system i program szkoleń oraz metody stosowane w powiecie Teltow-Flaeming przez tamtejsze Centrum Szkoleń ZAL, będące prywatną firmą współpracującą zarówno z władzami samorządowymi, jak i z firmami produkcyjnymi czy usługowymi. Rozwiązania niemieckiego partnera w pełni odpowiadają na obecne i spodziewane zapotrzebowanie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Wielkopol-ski i innych regionów w zakresie kształcenia praktycznego i ustawicznego i powinny zostać wykorzystane jako wzorzec do kształtowania zarówno zadań CEZ-ZSP, jak i zadań CAiKZ.

W tym samym czasie Powiatowy Urząd Pracy przygotował analizę potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwanych kierunków kształcenia. W oparciu o tę analizę i ocenę istniejących zasobów ustalono pod-stawowe kierunki kształcenia praktycznego: obróbka metali, spawalnictwo, elektrotechnika, mechanika maszyn, zawody budowlane. Aby sprostać tym oczekiwaniom, w CEZ-ZSP zostaną odpowiednio zmodernizowane i wyposażone pracownie zawodowe. Ma w tym pomóc porozumienie z powiatem Teltow-Flaeming, z którym Powiat Gnieźnieński od wielu lat realizuje umowę o partnerstwie.

9 maja władze powiatu Teltow-Flaeming otrzymały od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie komplet dokumentów, stanowiący rzeczową propozycję podpisania umowy o prowadzeniu wspólnego programu szkoleń. Zgodnie z umową strona niemiecka dostarczy nam podobny dokument, który określał będzie ich punkt widzenia na to, co możemy zrobić wspólnie.

Ponadto został sporządzony proponowany harmonogram działań na następne miesiące i lata. Naszemu partnerowi przedstawiliśmy zbiór najważniejszych zadań do realizacji w ramach partnerstwa. Będzie to m.in.:
  1. opracowanie jednolitych pod względem technicznym metod szkolenia praktycznego w wybranych specjalnościach, sporządzenie dokumentacji szkoleń, przeprowadzenie szkoleń kadry - 1. rok partnerstwa,
  2. wdrożenie opracowanych metod szkoleniowych w CEZ-ZSP w Gnieźnie - kolejne 3 lata,
  3. opracowanie koncepcji i planu ekonomicznego szkoleń zawodowych skierowanych dla dorosłych, uwzględniających wymianę pomiędzy partnerami - 1. rok partnerstwa,
  4. wdrożenie tych koncepcji i planu ekonomicznego przez wszystkich partnerów projektu - kolejne 3 lata.
Niezależnie od tego, jak zakończą się rozmowy z partnerem niemieckim, uruchomienie szkolenia młodzieży w CEZ-ZSP planowane jest na wrzesień 2007 roku.

Jerzy Kałwak


2007-05-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413211

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno