Szkolenie dla przedsiębiorców, handlowców i sprzedawców

Dnia 29 maja 2003 roku w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego ul. Rynek10 w Gnieźnie odbyło się spotkanie organizowane przez GARG i Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie dla przedsiębiorców, handlowców i sprzedawców.
Tematem spotkania było : „Ochrona konsumenta w świetle nowych uregulowań prawnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Wystąpienie I : Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Piotra Meteniowskiego na temat : „ Zadania Inspekcji Handlowej jako organu powołanego do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa ze szczególnym uwzględnieniem kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług”.

Wystąpienie II : Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Haliny Reszelskiej na temat : „Problemy i wątpliwości w stosowaniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego”.