Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Od 50 lat razem

50 lat temu, w dniu 25 marca 1957 podpisano traktaty rzymskie, uznawane za podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej od 1 maja 2004 roku. Na temat genezy oraz współczesnej problematyki związanej z Unią Europejską mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego mogą zasięgnąć informacji w Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej.

Centrum działa od 2001 roku. Pierwotnie było ono umiejscowione w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a od 18 września 2002 r. w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Działalność PCIE jest finansowana przez gnieźnieńskie starostwo.

Pomimo, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej prawie od trzech lat, społeczeństwo w dalszym ciagu nie posiada wystarczającej wiedzy zarówno o funkcjonowaniu Unii, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Jednolitego Rynku UE. Konieczne jest więc kontynuowanie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej, które udziela informacji zarówno mieszkańcom Powiatu, jak również przedsiębiorcom prowadzącym działalność (lub zainteresowanym prowadzeniem działalności) na Jednolitym Rynku UE.

Celem Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej jest osiągnięcie wzrostu aktywności proeuropejskiej wśród różnych grup społecznych i przygotowanie ich do funkcjonowania w realiach członkowskich, w Unii Europejskiej, doprowadzenie do pełnej świadomości odnośnie aspektów prawnych wymagających dostosowania naszego prawa do unijnego, ukształtowanie postawy przedsiębiorczej poprzez możliwość korzystania, aplikowania o dotacje z programów pomocowych, wzrost mobilności szczególnie młodych osób, wskazanie bliskości oraz stworzenie szansy współdziałania z regionami Unii Europejskiej.

Centrum posiada status punktu Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, na podstawie wpisu do bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Dokumentacji Europejskiej. Umożliwia to gromadzenie publikacji rządowych dotyczących procesów negocjacji Polski z UE, raportów Komisji Europejskiej o stanie przygotowań Polski do integracji. Osoby zainteresowane pozyskaniem informacji o UE mogą liczyć na bezpłatne broszury i foldery. Mogą również skorzystać na miejscu w PCIE z komputera i Internetu w poszukiwaniu informacji o problematyce unijnej.

PCIE współpracuje ponadto ze szkolnymi Klubami Europejskimi i organizacjami młodzieżowymi. Sporą grupą odbiorców Centrum są również przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MSP, zainteresowani pozyskaniem informacji o możliwych funduszach strukturalnych, o organizowanych spotkaniach, seminariach i konferencjach dla przedsiębiorców.

Centrum współpracuje również z Biurem Powiatowym ARiMR poprzez informowanie rolników na temat funduszy strukturalnych, zwłaszcza nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W grudniu 2006 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej otrzymało od Ministerstwa Rolnictwa nagrodę za zdobycie II miejsca w konkursie AGRO-PROGRAM 2006 za przygotowanie programu kształcenia kursowego "Przedsiębiorcza wieś wielkopolska". Z kolei w październiku 2006 roku przedstawiciel Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej uczestniczył w spotkaniu Post-development movements In Europe - perspective in the new EU-members, które odbyło się we Włoszech. Spotkanie dotyczyło tendencji rozwoju obszarów wiejskich w Europie, związanych z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych. Szczególną uwagę skupiono na tendencjach tzw. post-development - zakładających rozwój rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, coraz bardziej popularnych w państwach Europy Zachodniej.

Na temat problematyki związanej z Unią Europejską można również przeczytać na stronach internetowych: www.powiat-gniezno.pl oraz www.garg.pl.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju


2007-03-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21387882

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno