Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powstaje Gnieźnieńska Izba Gospodarcza

Ma być partnerem na płaszczyźnie gospodarczej dla władz samorządowych, wspierającym wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości a dla firm reprezentantem środowiska gospodarczego powiatu oraz formą nawiązania kontaktów i integracji czołowych firm z terenu powiatu. Mowa o Gnieźnieńskiej Izbie Gospodarczej. Z inicjatywy władz Powiatu Gnieźnieńskiego rozpoczęto proces ukonstytuowania się samorządu gospodarczego.

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie GIG odbyło się w poniedziałek, 26 lutego w siedzibie gnieźnieńskiego starostwa. Na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego i Wicestarosty Piotra Gruszczyńskiego odpowiedzieli przedstawiciele 20 firm z terenu powiatu. Wszyscy obecni jednogłośnie opowiedzieli się za inicjatywą poparcia utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Wśród zaproszonych osób znaleźli się szefowie kilku największych firm z kapitałem zagranicznym, właściciele prywatnych firm z sektora MSP (tzn. małe i średnie firmy) reprezentujący różne branże gospodarki o charakterze produkcyjnym, usługowym, jak i handel. Zaproszenie na spotkanie otrzymali przedstawiciele firm zlokalizowanych na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu.

Starosta Ostrowski zadeklarował pełną wolę współpracy ze środowiskiem gospodarczym i jednocześnie zachęcał obecnych na spotkaniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego, który wspomagałby pracę samorządu powiatowego oraz gmin. Szef powiatu zapewnił ponadto o woli pomocy organizacyjnej przy powstaniu izby, do czasu pełnego jej usamodzielnienia się. Władze powiatu przedstawiły zgromadzonym inicjatywy gospodarcze podejmowane aktualnie przez starostwo i wykazały konieczną rolę do odegrania przy ich realizacji przez lokalny biznes. Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie przykłady działań jak: nowo powstały portal gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, idea utworzenia stref gospodarczych na terenie powiatu, inicjatywa powiatu w zakresie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego, współpraca z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz realizacja wielu działań za pośrednictwem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, czy wreszcie organizacja konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości". Na spotkaniu zostały również przytoczone przykłady istniejących na terenie województwa wielkopolskiego izb gospodarczych.

Spotkanie, które miało miejsce w dniu 26 lutego miało charakter głównie sondażowy. Kolejnym etapem prac mających na celu utworzenie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej będzie spotkanie w dniu 15 marca o godz. 11.00 w auli Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Menadżerskiej "Milenium". Na spotkanie założycielskie zostanie zaproszonych co najmniej 60-70 firm, reprezentujące wszystkie gminy z terenu powiatu. Zgodnie z założeniami ustawodawcy izba gospodarcza może zostać utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomysł utworzenia GIG otrzymał już pełne poparcie ze strony zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Zgodnie z zapisami ustawy (Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.) izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiciele firm, którzy są zainteresowani przystąpieniem do nowo tworzonej Izby Gospodarczej proszeni są o kontakt w tej sprawie z: Agnieszką Rzempała - Chmielewską Dyrektorem Wydziałem Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa, tel. /061/ 424 07 21, kom. 606 763 972, e-mail: arc@powiat-gniezno.pl lub Juliuszem Trojanowskim Wiceprezesem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., tel. /061/ 426 45 34, kom. 691 950 038, e-mail: trojanowski@garg.pl.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska2007-02-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372448

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno