Starosta zaniepokojony sytuacją rolników

Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski wystosował pismo, w którym wyraża zaniepokojenie aktualną sytuacją w rolnictwie. Zostało ona wysłane do premiera Jarosława Kaczyńskiego, marszałka Sejmu RP Marka Jurka, wicepremiera Andrzeja Leppera, wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Pismo jest efektem spotkania rolników, które miało miejsce 15 stycznia w Kłecku.

- Rolnicy domagają się takiej ceny, która gwarantowałaby opłacalność produkcji oraz wpłynięcie na zakłady przetwórstwa mięsnego tak, by nie zaniżały sztucznie ceny żywca wieprzowego - czytamy. - Rolnicy stwierdzili, że dziś nie ma problemu ze sprzedażą żywca wieprzowego, jest tylko problem zbyt niskiej ceny. Propozycja rolników to 4,20 zł za kilogram, która gwarantowałaby opłacalność produkcji.
Powiat gnieźnieński jest powiatem typowo rolniczym. W powiecie jest 4 400 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 14 hektarów. Są to gospodarstwa towarowe, gdzie głównym kierunkiem produkcji jest hodowla trzody chlewnej. Rolnicy wyrażają pogląd, że rząd powinien wprowadzić rozwiązania systemowe, a nie doraźne.


Ewa Michalak