Komputery dla niepełnosprawnych

Starosta Jacek Kowalski na spotkaniu w dniu 4 kwietnia br. przekazał 5 zestawów komputerowych organizacjom osób niepełnosprawnych.Komputery otrzymali: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK; Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, koło/Gniezno; Polski Związek Głuchych, koło terenowe Gniezno; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Tomasz Steinmec – na wniosek Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM.

Zdaniem Starosty Jacka Kowalskiego obdarowane organizacje najlepiej wykorzystają sprzęt komputerowy. Jednocześnie Starosta zapewnił o dalszej pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. w dalszej pomocy rzeczowej oraz w opracowaniu projektów, które pozwolą uzyskać pieniądze unijne.