Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Inwestycje, gospodarka i zmiana systemu kształcenia

Zdynamizowanie pracy starostwa, zrealizowanie kilku kluczowych inwestycji, stworzenie dobrego klimatu dla działań o charakterze gospodarczym oraz przygotowanie dobrego gruntu pod zmianę i poprawę systemu kształcenia to główne priorytety działania nowego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji samorządu powiatowego na najbliższe cztery lata. O swoich planach Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz Wicestarosta Piotr Gruszczyński poinformowali przedstawicieli mediów na konferencji prasowej w dniu 15 grudnia br.


Władze powiatu wyznaczone cele chcą realizować poprzez następujące działania:

 1. Infrastruktura mająca na celu poprawę jakości świadczonych usług administracji powiatowej:
  1. budowa kompleksu sportowego przy ul. Sobieskiego 20 na 2 ha działce Starostwa
  2. nowa - jedna - siedziba starostwa (wg jednej z trzech koncepcji - w najbliższym czasie zapadnie decyzja, które rozwiązanie zostanie uznane za najlepsze)
  3. rozbudowa skrzydła szpitala przy ul. 3 Maja ( z nowoczesnym blokiem operacyjnym oraz dwoma oddziałami - ortopedycznym i chirurgicznym)
  4. zakup specjalistycznego sprzętu dla powiatowych służb ratowniczych
  5. modernizacja i przebudowa dróg
  6. termomodernizacja budynków starostwa i jednostek mu podległych
  7. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w zakresie nowo utworzonych stref gospodarczych

  Przy tym zadaniu Starosta i Wicestarosta widzą konieczność wzmocnienia działań mających na celu pozyskiwanie środków unijnych w zakresie projektów twardych (na infrastrukturę) i miękkich (np. na e-urząd). W związku z tym będzie położony nacisk na stworzenie w ramach starostwa dwóch sprawnie działających komórek ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz komórki inwestycyjnej.

 2. W sprawie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości:
  1. właściwsze dostosowanie profilów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. W tym zakresie konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich instytucji mających związek z tym zagadnieniem, tj. szkół, Powiatowego Urzędu Pracy, instytucji otoczenia biznesu itp
  2. Stworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego (otwarci na pomoc w tym względzie są Niemcy z Teltow - Flaeming)
  3. Stworzenie stref gospodarczych na terenie powiatu
  4. Dalsze pozyskiwanie środków unijnych oraz z rezerw centralnych na aktywne instrumenty łagodzenia skutków bezrobocia, refundacje kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy oraz dotacje dla nowo tworzonych firm
  5. Stworzenie Centrum Obsługi Inwestora przy GARG, publikacja poradników dla osób poszukujących pracy oraz dla rozpoczynających działalność gospodarczą, promocja gospodarcza powiatu poprzez portal internetowy, współpraca z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, utworzenie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej


 3. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - dotacje na zadania zlecane przez Zarząd Powiatu w zakresie sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa

 4. Promocja turystyczna powiatu:
  1. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla powiatu z ujęciem produktów turystycznych
  2. Wsparcie tworzenia nowych atrakcji turystycznych we współpracy z gminami z terenu powiatu i przy pozyskaniu środków zewnętrznych
  3. Kontynuowanie promocji powiatu w kraju i za granicą z pełną wolą współpracy z miastem Gnieznem - przekazywanie odpowiedniej puli środków na zadania w tym zakresie
  4. Uregulowanie spraw związanych z Kolejką Wąskotorową


 5. Współpraca z gminami z terenu powiatu poprzez wspólną realizację zadań leżących w kompetencjach obu szczebli samorządów

  Agnieszka Rzempała - Chmielewska


  2006-12-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21359006

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno