Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Centrum Kształcenia Praktycznego

W dniu 17 października 2006 r. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Starosta TeltowFlaeming Peer Giesecke podpisali oficjalne porozumienie w kwestii utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Wyrażono wolę intensywnej, owocnej współpracy oraz zadeklarowano ze strony niemieckich przyjaciół pomoc i wsparcie merytoryczne w realizacji tego przedsięwzięcia.


Eksperci przekonują, iż powstanie w powiecie gnieźnieńskim profesjonalnej jednostki doskonalenia zawodowego w niedługim czasie przełoży się na realny spadek odsetka osób bezrobotnych oraz wzrost liczby osób właściwie przygotowanych i kompetentnych do wykonywania określonych zawodów.

Delegaci z Niemiec jednomyślnie zaoferowali gotowość do podjęcia owocnej współpracy oraz wsparcie merytoryczne w utworzeniu podobnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Podpisanie oficjalnego porozumienia w Gnieźnie poprzedzone było licznymi konsultacjami, w których uczestniczyli, poza starostami obydwu powiatów, m. in. Pan Reiner Rabe, dyrektor Centrum Kształcenia w Ludwigsfelde, Pani Christine Petzold z niemieckiej Agencji Pracy oraz Pani Katrin Melzer ze starostwa TF.

Starania dotyczące kwestii utworzenia bazy szkoleniowej trwają już od dłuższego czasu. Konkretne ustalenia poczynił Starosta J. Kowalski podczas lipcowej, roboczej wizyty w Ludwigsfelde. Na początku września br. w Powiecie Teltow-Flaeming gościła teżdelegacja gnieźnieńskich ekspertów ds. doskonalenia zawodowego. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tamtejszych ośrodków dydaktyczno-szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Luckenwalde. Gnieźnianie zwiedzili wówczas liczne zakłady szkoleniowe, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, warsztatach oraz seminariach. Prowadzono ponadto liczne dyskusje dotyczące szkolenia zawodowego w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy. Wcześniejsze wizyty studyjne w Niemczech stanowiły rzetelne przygotowania do podpisanego ostatecznie porozumienia. Idea utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego znalazła ponadto odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013. W ramach tego działania zaplanowano powołanie (na bazie warsztatów szkolnych ZSP nr 3) jednostki, która będzie zajmowała się doskonaleniem i dostosowaniem kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W partnerskim Powiecie Teltow-Flaeming kształcenie ustawiczne jest jednym z elementów warunkujących dynamiczny rozwój gospodarczy. System pozyskiwania kwalifikacji w ramach poszczególnych modułów zapewnia najwyższą jakość kształcenia, potwierdzoną najbardziej prestiżowymi certyfikatami. Czas doskonalenia zależny jest wyłącznie od posiadanych kwalifikacji i trwa od tygodnia do nawet dwunastu miesięcy. Liczne przedsiębiorstwa (m. in. Daimler Chrysler, Siemens AG, Rewe, Classen, IHK) chętnie współpracują z tamtejszą jednostką kształcenia ustawicznego, co jest najlepszą rekomendacją działalności na rynku.

Po podpisaniu oficjalnej woli współpracy podjęto szeroką dyskusję nad ostatecznym kształtem przedsięwzięcia. W obradach uczestniczyli m. in. niemieccy eksperci, przedstawiciele gnieźnieńskiego starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oraz lokalne media.

Rafał Spachacz2006-10-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21425509

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno