Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 25 września 2006r. o godz. 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.


P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d
(wstępny)


Część I
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zatwierdzenie wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
  8. Zatwierdzenie wykonania sprawozdania finansowego ZOZ i ZOL.
  9. Stan zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne. Współpraca: szkoła-samorząd-policja. Informacja:
    - Komenda Powiatowa Policji;
    - Prokurator Rejonowy;
    - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie;
   2. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg;
   3. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
   4. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie;
   5. w sprawie: nadania statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
   6. w sprawie: nadania statutu Świetlicy Środowiskowej "DZIECI Z CHMUR" w Gnieźnie;
   7. w sprawie: przekształcenia Domu Dziecka w Trzemesznie w Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu";
   8. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "DROGA DO DOMU";
   9. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego przy ul.Sobieskiego 20 w Gnieźnie (budynek nr 22) na okres 10 lat na rzecz Salonu Fryzjerskiego "Wioletta" Wioletty Dębickiej;
   10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/330/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2006/2007;
   11. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Dziecka i Rodziny;
   12. zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
   13. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
   14. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
   15. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Miasto Gniezno;
   16. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Miasto Gniezno;
   17. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko;
   18. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na utworzenie i doposażenie warsztatów dla osób bezdomnych i bezrobotnych oraz zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno;
   19. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P;
   20. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/325/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215 P w m. Piekary;
   21. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno;
   22. w sprawie: w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - (Powidz);
   23. w sprawie: w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn- Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo;
   24. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Wolne głosy i informacje.

   Część II godz. 14:00

   Część uroczysta poświęcona zasłużonym obywatelom i instytucjom Powiatu. Po zakończeniu odbędzie się krótkie spotkanie z odznaczonymi.

  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2006-09-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21377900

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno