II forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 21 marca br. w pałacu w Dziekanowicach, gm. Łubowo odbyło się II forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego. Organizatorami spotkania byli Jacek Kowalski Starosta Gnieźnieński oraz Andrzej Łozowski Wójt Gminy Łubowo.

Tematem II forum było powołanie związku celowego gmin powiatu gnieźnieńskiego na rzecz gospodarki odpadami.

W dyskusji brał udział Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – specjalista z zakresu gospodarki odpadami. Uczestnicy forum wzięli również udział w obrządku topienia Marzanny na jeziorze w Dziekanowicach.

Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.