Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zabiega o ustawiczny rozwój infrastruktury drogowej. W latach 2003-2006 na ponad 35 kilometrach ułożono nowe nakładki bitumiczne, w tym 4 km to nowopowstała droga. Do końca bieżącego roku ułożone zostaną jeszcze nakładki bitumiczne na 15 kilometrach dróg. Łącznie w latach 2003-2006 na drogach i ulicach Powiatu Gnieźnieńskiego (z miastem Gniezno) założono poszerzenie około 10 km dróg, niemal 15 km remontowanych i budowanych chodników, 21 nowych zatok autobusowych.Na terenie Powiatu cały czas prowadzi się remonty cząstkowe, regulację i wymianę znaków oraz inne niezbędne prace remontowe. Warto zaznaczyć, że zakres wymienionych tutaj prac wykonywany jest planowo, pomimo wzrostu o 15 procent od maja 2004 roku podatku VAT na remont i budowę dróg. Do tej pory Powiat Gnieźnieński uzyskał na prace drogowe ponad 2,5 mln zł dofinansowania, z czego 744 tys. zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej - SAPARD (na realizację Działania 3. - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich).

Spodziewane jest także dofinansowanie inwestycji na ponad 2 mln złotych, z czego ponad 1,5 mln zł ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego złożono początkowo dwa projekty. Jeden z projektów został wycofany z procedury konkursowej, ze względu na pozyskane środki finansowe z innego źródła. Drugi z projektów jest w trakcie oceny konkursowej (stan na dzień 16 sierpnia br.) i wiadomo już, że przeszedł on pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Planując bardziej odległe inwestycje drogowe Starosta Gnieźnieński zgłosił już do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć (SEP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego czternaście projektów do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. Są to projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (wersja 4.1) Priorytet 2. - Spójność komunikacyjna.

W powiecie wyznaczone zostały ponadto drogi, które w okresie 2006-2013 powinny zostać poddane pracom remontowym. Na budowę w sumie 13,3 km i modernizację 54,8 km dróg przewidziana jest kwota ponad 62 milionów złotych. Dodatkowo na drobniejsze, bieżące remonty zostanie przeznaczone 14 milionów zł.

2006-08-28

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20755506

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno