Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W Gnieźnie o turystyce wielkopolskiej

O tym jak turystyka będzie się rozwijać w Wielkopolsce przez następne kilka lat dyskutowano w Kolegium Europejskim w Gnieźnie w dniu 4 sierpnia br. Spotkanie w Pierwszej Stolicy Polski było jednym z dziesięciu organizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną na terenie województwa. Wydatną pomocą przy organizacji spotkania wykazało się Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.Dziewiąte z kolei konsultacje społeczne, które miały miejsce w Gnieźnie były przeznaczone dla środowiska turystycznego z powiatów gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego. Strategię na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej opracowuje Instytut Turystyki z Warszawy, który na spotkaniu w Gnieźnie reprezentowali dr Jan Sewerniak i dr Jan Owsiak. Obecny w Gnieźnie był również Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, i jednocześnie Prezes WOT Tomasz Wiktor.

Obecni w auli Kolegium wskazywali na markowe lokalne produkty turystyczne. W przypadku powiatu gnieźnieńskiego wskazywano na Szlak Piastowski, Gniezno - Pierwszą Stolicę Polski oraz na miejsca i wydarzenia związane z turystyką pielgrzymkową (spotkania młodych na Lednicy organizowane przez o. Jana Górę, Zjazdy Gnieźnieńskie, uroczystości ku czci św. Wojciecha, miejsca związane z dwiema pielgrzymkami Jana Pawła II, zabytki o charakterze sakralnym itd.). Mówiono o potrzebie zatrzymania turysty na terenie powiatu dłużej niż kilka godzin. Dużo uwagi poświęcono problematyce poprawy infrastruktury turystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczestnicy spotkania podnosili kwestię odpowiednich zapisów w przyszłym dokumencie, aby dać możliwość samorządom wnioskowania o środki unijne na jej rozwój. Podnoszono również kwestię poprawy stanu akwenów wodnych na terenie całej Wielkopolski w zakresie udrożnienia przepływów oraz rekultywacji jezior w celu lepszego wykorzystania zbiorników wodnych dla celów turystycznych. Uczestnicy spotkania dużo mówili również o turystyce konnej, o potrzebie wyznaczania tras i szlaków konnych, jak również i o innych formach aktywnego wypoczynku oraz na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych. Przedstawiciel gnieźnieńskiej kolejki wąskotorowej zwrócił się z prośbą do osób konstruujących strategię, aby uwzględnić w tym dokumencie wszystkie zabytkowe kolejki na terenie Wielkopolski tj. wolsztyńską, śremską, śmigielską i gnieźnieńską. Oprócz typowo infrastrukturalnych propozycji zapisów w nowo tworzonym dokumencie wskazywano także na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu podniesienie jakości kształcenia kadr pracujących w turystyce, włącznie z prowadzeniem kursów dla przewodników obcojęzycznych, jak również mówiono o wyznaczeniu jednej polityki promocyjnej dla całego regionu na rynkach zagranicznych i polskim.

Zgodnie ze złożoną obietnicą przez przedstawicieli Instytutu Turystyki wszystkie zebrane opinie i propozycje działań zostaną uwzględnione w nowo tworzonej strategii rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


2006-08-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21439586

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno