Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Warsztaty nadziei

Optymizmem napawa fakt, iż integracja osób niepełnosprawnych stała się w ostatnich latach tematem, wzbudzającym duże zainteresowanie i zrozumienie opinii publicznej. Wszyscy powinniśmy czuć się solidarni w tej kwestii. Osoby niepełnosprawne żyjące wśród nas, obdarzone są często wielką wrażliwością, zgodą na otaczający świat i posiadają przy tym niezwykłe zdolności artystyczne. Im samym jest jednak niezmiernie trudno współuczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Od nas wszystkich zależy Ich los.

Dlatego w roku 1996 udało się utworzyć, jedyny wówczas w Gnieźnie, działający do dziś, Warsztat Terapii Zajęciowej. Działania terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone w ramach WTZ pozwalają nauczyć samodzielności, samoobsługi, zwiększają zaradność życiową, umożliwiają rozwój fizyczny i społeczny, aktywność twórczą oraz kontakt z kulturą. W skrócie można powiedzieć, że wszelkie realizowane zadania i inicjatywy mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przyglądając się zajęciom z udziałem osób niepełnosprawnych nabiera się pewności, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe i nie ma żadnych przeszkód do tego, aby realizować własne marzenia i pragnienia, po prostu walczyć o normalność.

W związku z niedawną rezygnacją Spółdzielni "Dozór" z dalszego prowadzenia gnieźnieńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zarząd Powiatu postanowił przekazać go innemu podmiotowi. Po wnikliwym zapoznaniu się z wszystkimi przedstawionymi ofertami, zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Opiekunów uczestników Warsztatu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację prowadzenia WTZ przez gnieźnieńskie Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem". Za tym rozwiązaniem zdecydowanie przemawiała wola rodziców, potwierdzona 48 podpisami oraz deklaracjami Ich współuczestnictwa w pracach WTZ poprzez osobistą i całkowicie bezinteresowną działalność w ramach Stowarzyszenia "Razem". Ponadto mając na uwadze fakt, iż dużo osób niepełnosprawnych oczekuje na możliwość udziału w terapii zajęciowej, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego poważnie potraktował propozycję utworzenia nowego warsztatu przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie. Inicjatywa Zarządu Fundacji uzyskała jednomyślne poparcie i aprobatę.

Starosta Jacek Kowalski, mając pełną świadomość wagi problemów związanych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w naszym powiecie, zaplanował przeprowadzenie cyklu spotkań (otwartych dla wszystkich zainteresowanych) obejmującego wykłady i seminaria z zakresu profilaktyki i szeroko rozumianej pomocy. Grupa lekarzy, samodzielnych pracowników naukowych poznańskiej Akademii Medycznej, zadeklarowała swój bezinteresowny wkład merytoryczny w realizację programu.

Wszystkie działania, jakie należy podjąć w celu przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego, Ich integracji zawodowej oraz uzyskania w tym zakresie wymiernych efektów, wymagają zaangażowania w realizację zadań wielu instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Z tego powodu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wykazuje pełne zaangażowanie oraz otwartość na wszelkie podejmowane w tej kwestii inicjatywy.

Rafał P. Spachacz


2006-07-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424283

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno