Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na "XXXVI sesję" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.


Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Raport o rozwoju i stanie oświaty, kultury i sportu w Powiecie Gnieźnieńskim w mijającej kadencji.
  8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
  9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obliczu zbliżającego się lata i związanego z tym zwiększonego zagrożenia pożarowego.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie;r.
    b. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "DROGA DO DOMU";
    c. w sprawie: nadania statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
    d. w sprawie: nadania statutu Świetlicy Środowiskowej "DZIECI Z CHMUR" w Gnieźnie;
    e. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
    f. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
    g. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/308/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie rozwiązania Zespołów Szkół Specjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych;
    h. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
    i. w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie;
    j. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/286/2006 dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynku socjalno - biurowego Powiatowego Zarządu Dróg oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich Gniezno, ul. Reymonta 32 - z likwidacją kotłowni węglowej i wybudowaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-35;
    k. w sprawie: zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie, przy ul. Cieszkowskiego 17;
    l. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
    m. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie;
    n. w sprawie: przebudowy ulicy Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289P;
    o. w sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2169P w Trzemesznie;
    p. w sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215P w miejscowości Piekary;
    q. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na zaciągnięcie kredytu bankowego;
    r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2006-06-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429748

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno