Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Bezpieczny Powiat Gnieźnieński

Bezpieczeństwo w Województwie Wielkopolskim było głównym tematem konwentu starostów w dniu 8 czerwca br. w Poznaniu. Oprócz dyskusji na temat jak zmniejszać przestępczość w regionie oraz jak inwestować w bezpieczeństwo zaprezentowano dorobek powiatów w tym zakresie. Prezentacja wystawiennicza Powiatu Gnieźnieńskiego była wyróżniającą się w opinii osób zwiedzających oraz w opinii Henryka Tusińskiego, wielkopolskiego komendanta policji.Samorząd powiatowy aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

W 2002 roku uruchomiono monitoring miasta Gniezna finansowany w 50% ze środków powiatu gnieźnieńskiego. Obecnie funkcjonuje 10 kamer z perspektywą dalszego rozszerzenia zakresu monitoringu.

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu samorząd corocznie przekazuje ze swojego budżetu znaczne środki finansowe ok. 1mln. zł.

Partycypuje w kosztach:

 • zakupu karetek pogotowia ratunkowego,
 • zakupu sprzętu medycznego,
 • remontu i modernizacji szpitala.

W październiku 2004 roku otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy spełniający najnowsze standardy medyczne.

W ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego w grudniu 2004 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została wyposażona w nowoczesną, pierwszą w Wielkopolsce drabinę DLK 37CS IVECO MAGIRUS. Jej zasięg do 39 m pozwala na ratowanie ludzi z każdego wysokiego obiektu . Dotychczas było to możliwe tylko do 8 piętra. Obsługi może dokonywać jeden strażak. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mechanicznym i elektronicznym może służyć również jako dźwig / do 4.000 kg /, czy też jako pomost ewakuacyjny.

Ponadto samorząd powiatu uczestniczy i wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a także cyklicznego Regionalnego Seminarium Ochrony Przeciwpożarowej , jako ważnego elementu bezpieczeństwa społeczności lokalnej .

W 2005 roku powiat gnieźnieński w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosił konkurs na realizację zadania p.n. "Pierwsza Pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych", przeznaczając kwotę 12 tys. zł. na ten projekt. W drodze postępowania konkursowego wybrano ofertę Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "NA RATUNEK" z siedzibą w Gnieźnie. Przeprowadzono cykl szkoleń i ćwiczeń wśród młodzieży powiatu. Zwieńczeniem był pokaz z udziałem sił i środków ratownictwa drogowego w symulowanej katastrofie drogowej z udziałem autobusu, samochodu osobowego i ciężarowego.

Samorząd powiatu gnieźnieńskiego zarówno organizacyjnie, jak też finansowo wspiera również działania na rzecz bezpieczeństwa, realizowane przez Komendę Powiatową Policji. Na przestrzeni lat 2003-2006 ze środków budżetu powiatu zakupiono i przekazano :

 • samochód Fiat PANDA
 • samochód Seat ALTEA
 • wideoradar
 • zestaw komputerowy
 • pies patrolowy .

Przeprowadzono konkurs z nagrodami dla najlepszego policjanta dzielnicowego w powiecie. Finansowany jest remont dyżurki w budynku komendy. Od 9 listopada 2005 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji mieści się " Niebieski Pokój", w którym wykonywane są czynności procesowe z udziałem dziecka - ofiary przestępstwa w warunkach zbliżonych do prawidłowo funkcjonującego środowiska rodzinnego. Pomieszczenia zaadaptowano i wyposażono w sprzęt audiowizualny ze środków samorządowych. Wyposażenie w sprzęt do utrwalania obrazu i dźwięku podczas wykonywanych czynności (z możliwością wykorzystania w sądzie jako dowodu procesowego) pozwala uniknąć wielokrotnego przesłuchiwania dziecka krzywdzonego .

Od 2005 roku prowadzona jest rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tej inwestycji we wrześniu b.r. uruchomione zostanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, finansowane w kwocie 500 tys. zł ze środków budżetu powiatu. Wydzielone zostaną także pomieszczenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Marek Kosmala
 • Sprawozdanie z działalności KP Policji w Gnieźnie za rok 2005
 • Sprawozdanie z działalności KPP Straży Pożarnej w Gnieźnie za rok 2005

  2006-06-10
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21467990

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno