Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 maja 2006r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.


Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Przeciwdziałanie bezrobociu:
    - roczne sprawozdanie PUP za rok 2005. i plan na 2006r.
    - roczne sprawozdanie GARG za 2005r.
  8. Informacja Społecznej Straży Rybackiej o sytuacji na akwenach wodnych w powiecie.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego;
   2. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/223/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006;
   3. w sprawie: powołania Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie;
   4. w sprawie: rozwiązania Zespołów Szkół Specjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych;
   5. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
   6. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/192/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie: szczegółowych zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz Skarbu Państwa, w stosunku do których Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej;
   7. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
   8. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Józefem Witkowskim stosunku pracy;
   9. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie z radną Krystyną Chlasta stosunku pracy;
   10. w sprawie: przeniesienia środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
  10. Interpelacje i zapytania Radnych.
  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński


   2006-05-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21376414

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno