Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

9 maja dniem Unii Europejskiej

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił pierwszy w historii plan utworzenia zjednoczonej Europy. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 9 maja obchodzony jest jako Dzień Unii Europejskiej. W tym roku hasłem przewodnim jest: "Demokracja, dialog, debata".
Obchody Dnia Europy są wyjątkowo ważne dla klubów europejskich, których kilkanaście działa w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Kluby te zrzeszają ponad 500 uczniów z całego Powiatu. Korzystając z wiedzy swoich opiekunów, zasobów Internetu, bibliotek oraz osobistych kontaktów z rówieśnikami z zagranicy uczniowie poznają kulturę, obyczaje i historie krajów będących członkami Unii Europejskiej. Wiadomości zdobywane przez członków klubów przekazywane są następnie społecznościom uczniowskim na każdym szczeblu kształcenia. Juz w okresie poprzedzającym akcesje Polski do Unii Europejskiej szkolne kluby europejskie organizowały konkursy, przedstawienia oraz prelekcje, które pozwoliły młodym ludziom zrozumieć, jakie szanse dla Polski niesie członkowstwo w UE.

Dobra baza placówek oświatowych, w których funkcjonują kluby europejskie, ukierunkowanie na edukacje europejska jak również wsparcie ze strony władz samorządowych pozwalają młodzieży na aktywne uczestnictwo w cyklicznie organizowanych imprezach związanych z tematyka UE.

Niebywałym zainteresowaniem w szkołach cieszą się także wymiany młodzieżowe, podczas których uczniowie mają możliwość osobistego kontaktu z rówieśnikami z innych krajów. W trakcie roku szkolnego na wymianę wyjeżdża kilkuset uczniów szkól średnich i tyle samo młodych gości podejmowanych jest w Powiecie Gnieźnieńskim. Wymierne korzyści z kontaktów międzynarodowych to poszerzenie wśród młodych ludzi wiedzy o innych krajach, poznanie różnych systemów kształcenia i wychowania a przede wszystkim niebywała mobilizacja do intensywnej nauki języków obcych. Należy dodać, ze przyjazdy młodzieży z zagranicy do Powiatu Gnieźnieńskiego poza wzajemnymi kontaktami towarzyskimi przyczyniają się także do doskonalej promocji naszego regionu.

2006-05-08

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386453

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno